Закон України

“Про застосування спеціальних заходів щодо імпорту в Україну”

Дата набуття чинності:
23 березня 1998 року

Цим Законом  регулюються засади і порядок порушення та проведення спеціальних розслідувань фактів зростання імпорту в Україну з інших країн, митних союзів або економічних угруповань, що заподіює значну шкоду або загрожує заподіянням значної шкоди національному товаровиробнику, за результатами яких можуть застосовуватися спеціальні заходи.

Розділом 1 Закону визначається термінологія,  сфера застосування цього Закону, мова провадження в розслідуваннях та встановлюються норми стосовно строків, в межах яких вчиняються всі дії відповідно до цього Закону.

Розділом ІІ Закону врегульовуються питання стосовно збору інформації про зростання імпорту в Україну, подачі такої інформації до Кабінету Міністрів  та Міжвідомчій комісії з міжнародної торгівлі (надалі - Комісія) а також заповнення національним виробником заяви, що містить клопотання про застосування щодо імпорту в Україну захисних заходів. В розділі визначаються повноваження Комісії щодо захисту національного товаровиробника від зростаючого імпорту.

Розділом ІІІ визначається процедура порушення та проведення спеціального розслідування. Визначаються норми стосовно строків порушення спеціального розслідування, інформації, необхідної для порушення розслідування, права Комісії та інших зацікавлених сторін. В розділі також визначається процедура прийняття рішень та застосування спеціальних заходів та встановлюється правова основа для застосування попередніх спеціальних заходів. Ним також врегульовується питання конфіденційності деякої інформації. В розділі визначаються способи обрахунку заподіяння значної шкоди або загрози заподіяння значної шкоди.

Розділом ІV визначається процедура застосування заходів нагляду щодо імпорту в Україну а також режими нагляду  та регіонального нагляду в Україну.
В V Розділі врегульовується застосування спеціальних заходів. Встановлено, що Комісія може приймати рішення про застосування наступних заходів: обмеження строку дії дозволів на імпорт, які були видані центральним органом виконавчої влади з питань економічної політики (надалі - Міністерство); запровадження режиму квотування імпорту в Україну, що є об'єктом спеціального розслідування, з визначенням обсягів квот та порядку їх розподілу; встановлення спеціального мита щодо імпорту в Україну, який є об'єктом спеціального розслідування. Цим розділом визначаються фактори національного інтересу, строки та особливості застосування спеціальних заходів, можливість перегляду пеціальних заходів та заходів, специфіка застосування спеціальних заходів щодо імпорту з країн, що розвиваються та є членами СОТ.Увага! Інформація застаріла через те, що цей розділ тимчасово не оновлюється!


вгору