Закон України

„Про ратифікацію Угоди про позику (Проект реабілітації гідроелектростанцій) між Україною та Міжнародним банком реконструкції та розвитку”

Дата набуття чинності:
17 січня 2006 року

Законом ратифіковано Угоду про позику (Проект реабілітації гідроелектростанцій(надалі - Проект) між Україною та Міжнародним банком реконструкції та розвитку, підписану 19 вересня 2005 року в м. Києві (надалі - Угода).

Статтею ІІ Угоди передбачено, що Міжнародний банк реконструкції та розвитку (надалі – Банк) погоджується надати Україні (надалі – Позичальник) суму, що дорівнює ста шести мільйонам доларів США.

Передбачено, що сума Позики може бути знята з рахунку Позики для фінансування витрат, здійснених (або, якщо Банк погодиться, таких, що повинні бути здійснені) для покриття обґрунтованої вартості необхідних для Проекту товарів та послуг, які повинні фінансуватися за рахунок коштів Позики, а також у зв'язку з комісійною платою.

Згідно розділу 2.03 статті ІІ Угоди датою закриття Позики відбудеться 30 червня 2012 року або це може бути пізніша дата, яку встановлює Банк. Банк має негайно повідомити Позичальнику про встановлення такої пізнішої дати.

Встановлено, що Позичальник сплачує Банкові одноразову комісійну плату в розмірі одного відсотка суми Позики. При цьому Банк може відмовитися від частини цієї плати на власний розсуд. У день набуття чинності Угодою або негайно після нього Банк від імені Позичальника знімає з рахунку Позики та сплачує собі ці комісійні. Крім того передбачено, що Позичальник сплачує Банкові комісійні за резервування в розмірі трьох чвертей одного відсотка річних від основної суми Позики, яка час від часу залишається незнятою. Також Позичальник сплачує відсотки на основну суму Позики, зняту й не погашену, за ставкою, визначеною для кожного періоду нарахування відсотків, яка дорівнює Базисній ставці LIBOR разом із Загальною різницею LIBOR.

Відповідно до розділу 2.07 статті ІІ Угоди відсотки та інші збори сплачуються через кожних півроку за минулий період 15 лютого та 15 серпня щорічно.

В статті ІІІ Угоди Позичальник заявляє про своє зобов'язання досягти цілей Проекту.

Встановлено, що Позичальник забезпечує роботу системи управління фінансовою діяльністю, зокрема записи та рахунки, і готує фінансові звіти відповідно до стандартів бухгалтерського обліку, які застосовуються послідовно, є прийнятними для Банку та достатніми для належного відображення операцій, ресурсів та витрат, що стосуються Проекту. Крім того передбачено, що Позичальник готує та подає до Банку звіт з фінансового моніторингу Проекту (надалі - ЗФМП), форма та зміст якого задовольняють Банк.

Згідно статті VII Угоди Міністр фінансів Позичальника призначається представником Позичальника.
Увага! Інформація застаріла через те, що цей розділ тимчасово не оновлюється!


вгору