Закон України

„Про волонтерську діяльність”

Дата набуття чинності:
15 травня 2011 року

Закон регулює відносини, пов'язані з провадженням волонтерської діяльності в Україні.

Відповідно до статті 1 Закону волонтерська діяльність -  це добровільна, безкорислива, соціально спрямована, неприбуткова діяльність, що здійснюється волонтерами та волонтерськими організаціями шляхом надання волонтерської допомоги.

Волонтерська діяльність є формою благодійництва.

Волонтерська діяльність ґрунтується на принципах законності, гуманності, рівності, добровільності, безоплатності, безкорисливості, неприбутковості.

Стаття 5 Закону встановлює, що волонтерська організація – це юридична особа, яка здійснює свою діяльність без мети одержання прибутку і отримала  статус волонтерської згідно з вимогами Закону.

Волонтерська організація забезпечує залучення волонтерів для надання ними волонтерської допомоги шляхом укладання з ними договорів про провадження волонтерської діяльності.

Надання юридичній особі статусу волонтерської організації здійснюється центральним органом виконавчої влади у сфері волонтерської діяльності на підставі письмової заяви від імені цієї юридичної особи (стаття 6 Закону).

Стаття 7 Закону передбачає, що волонтер має право на:
  • належні умови здійснення волонтерської діяльності, зокрема, отримання повної та достовірної інформації про порядок та умови здійснення волонтерської діяльності, забезпечення спеціальними засобами захисту, спорядженням та обладнанням;
  • забезпечення проведення вакцинації, медичного огляду та інших лікувально-профілактичних заходів, безпосередньо пов'язаних з наданням волонтерської допомоги;
  • обов'язкове страхування відповідно до Закону України „Про страхування”;
  • зарахування часу здійснення волонтерської діяльності до навчально-виробничої практики в разі її здійснення за напрямом, що відповідає отримуваній спеціальності;
  • відшкодування витрат, пов'язаних з наданням волонтерської допомоги;
  • інші права, передбачені договором про провадження волонтерської діяльності та законодавством України.

Отримувачами  волонтерської допомоги є фізичні особи, які отримують таку допомогу на підставі договору про надання волонтерської допомоги, укладеного з волонтерською організацією (стаття 8 Закону).

Статтею 10 Закону передбачено, що за договором про надання волонтерської допомоги одна сторона (волонтерська організація) зобов'язана надавати на користь іншої сторони (отримувача) визначені в договорі види волонтерської допомоги шляхом залучення до виконання волонтерів протягом встановленого в договорі строку, а отримувач зобов'язаний прийняти волонтерську допомогу.

Прикінцевими положеннями Закону передбачено внесення відповідних змін до законів України „Про благодійництво та благодійні організації”, „Про організацію та проведення фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу в Україні” та „Про фізичну культуру і спорт”.
Увага! Інформація застаріла через те, що цей розділ тимчасово не оновлюється!


вгору