Закон України

“Про бібліотеки і бібліотечну справу”

Дата набуття чинності:
2 березня 1995 року

Закон України “Про бібліотеки і бібліотечну справу” Законом України від 16 березня 2000 року N 1561-III викладено в новій редакції.

Закон України “Про бібліотеки і бібліотечну справу”, в подальшому - Закон, визначає статус бібліотек, правові та організаційні засади діяльності бібліотек і бібліотечної справи в Україні.

Дія цього Закону поширюється на бібліотеки усіх форм власності та підпорядкування. На території України бібліотеки створюються з урахуванням соціально-економічних, національних, культурно-освітніх і виробничих потреб суспільства. Бібліотека може не мати статусу юридичної особи та перебувати у складі підприємства, установи або організації. Бібліотеки діють на основі Cтатуту (положення), що затверджується її засновником (засновниками). В Законі висвітлені питання щодо обсягу прав та обов'язків бібліотек та користувачів інформацією, що зберігається в бібліотеках.

У відповідності за Законом, всі бібліотеки поділяються за:
- значенням (територіальною приналежністю);
- змістом (універсальні, галузеві, міжгалузеві);
- призначенням (публічні, спеціальні, спеціалізовані).

Нормами Закону встановлюється, що ряд бібліотек (національні та державні бібліотеки України) мають право на одержання обов'язкового безоплатного примірника загальнодоступних документів. Бібліотечний фонд національної бібліотеки України є національним культурним надбанням Українського народу, невід'ємною складовою частиною культурної спадщини та перебуває під охороною держави.

Загальне методичне керівництво бібліотеками та координацію їх роботи здійснює спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади у сфері культури. Міністерства та інші центральні органи виконавчої влади, які мають у своєму підпорядкуванні бібліотеки, здійснюють керівництво підвідомчими їм бібліотеками.

Основними джерелами фінансування бібліотек державної і комунальної форм власності є кошти відповідно державного та місцевих бюджетів; бібліотек, заснованих на інших формах власності, - кошти засновників. Бібліотеки, що безкоштовно надають основні бібліотечні послуги, звільняються від оподаткування доходів, отриманих від надання платних послуг.

Працівникам бібліотек, які працюють у селах і селищах, а також пенсіонерам, які раніше працювали у бібліотеках у цих населених пунктах і проживають у них, надається право на безоплатне користування житлом з опаленням і освітленням у межах встановлених норм.
Увага! Інформація застаріла через те, що цей розділ тимчасово не оновлюється!


вгору