Закон України

„Про стандарти, технічні регламенти та процедури оцінки відповідності”

Дата набуття чинності:
11 січня 2006 року

Закон України „Про стандарти, технічні регламенти та процедури оцінки відповідності” (далі – Закон) визначає правові та організаційні засади розроблення і застосування національних стандартів, технічних регламентів та процедур оцінки відповідності, а також основоположні принципи державної політики у сфері стандартизації, технічного регулювання та оцінки відповідності.

Дія Закону не поширюється:

1) на санітарні заходи, які розроблені та застосовуються спеціально для захисту людини від ризиків, пов'язаних з харчовими продуктами;

2) на фітосанітарні заходи, які розроблені та застосовуються спеціально для захисту рослин від шкідливих організмів;

3) на ветеринарно-санітарні заходи, які розроблені та застосовуються спеціально для захисту життя і здоров'я людини і тварини від хвороб тварин, а також на поводження з ядерними матеріалами, лікарськими засобами, на будівельні норми, стандарти медичних послуг, бухгалтерської звітності, освіти та інші соціальні стандарти, що регулюються законодавством України.

Положення цього Закону не застосовуються до товарів, які конфісковані за вчинення адміністративних правопорушень та перебувають у розпорядженні митних органів; непрофесійної продукції кустарного виробництва; вживаної та відремонтованої продукції, що передається поза межами господарської діяльності; товарів, змінених споживачами після їх придбання; виробів мистецтва та унікальних виробів народного художнього промислу, які ввозяться і використовуються для особистих потреб, якщо інше не визначено законом.

Згідно Закону об'єктами стандартизації та/або технічного регулювання є продукція, процеси та послуги, зокрема матеріали, складники, обладнання, системи, їх сумісність, правила, процедури, функції, методи чи діяльність, персонал і органи, а також вимоги до термінології, позначення, фасування, пакування, маркування, етикетування, системи управління якістю і управління довкіллям.

Національні стандарти, технічні регламенти та процедури оцінки відповідності розробляються у такий спосіб, щоб не створювати або не призводити до створення зайвих перешкод у торгівлі.

Національні стандарти, технічні регламенти та процедури оцінки відповідності мають розроблятися на основі:

міжнародних та регіональних стандартів, якщо вони вже прийняті або перебувають на завершальній стадії розроблення, за винятком випадків, якщо вони є неефективними або невідповідними з огляду на недостатній рівень захисту або базові кліматичні, географічні умови, технологічні проблеми або особливості держави, умови та суттєві технічні проблеми;

стандартів, технічних регламентів та процедур оцінки відповідності, або відповідних їх частин держав, що є членами відповідних міжнародних чи регіональних організацій, або з якими укладено відповідні міжнародні договори України (договори про взаємне визнання, розроблення та застосування стандартів, технічних регламентів та процедур оцінки відповідності);

наукових досягнень, знань і практики.

У разі якщо міжнародні стандарти, визначені в частині другій цієї статті, не беруться за основу для стандарту, технічного регламенту або процедури оцінки відповідності, дається письмове пояснення на запит заінтересованої сторони.

Закон також визначає:

1) процедури розроблення та прийняття стандартів і технічних регламентів;

2) процедури оцінки відповідності вимогам технічних регламентів;

3) зобов'язання виробників та постачальників продукції, що є об'єктом технічних регламентів, та контроль за додержанням вимог технічних регламентів;

4) порядок інформування про технічні регламенти, стандарти та процедури оцінки відповідності.

В Законі передбачені також відповідні зміни до Законів України „Про підтвердження відповідності”, „Про стандартизацію” і Господарського кодексу України з метою приведення чинного законодавства у відповідність ним.
Увага! Інформація застаріла через те, що цей розділ тимчасово не оновлюється!


вгору