Закон України

“Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо виконання Плану дій щодо лібералізації Європейським Союзом візового режиму для України стосовно відповідальності юридичних осіб”

Дата набуття чинності:
1 вересня 2014 року

Кримінальний кодекс України від 5 квітня 2001 року має своїм завданням правове забезпечення охорони прав і свобод людини і громадянина, власності, громадського порядку та громадської безпеки, довкілля, конституційного устрою України від злочинних посягань, забезпечення миру і безпеки людства, а також запобігання злочинам. Для здійснення цього завдання Кримінальний кодекс України визначає, які суспільно небезпечні діяння є злочинами та які покарання застосовуються до осіб, що їх вчинили.

Закон доповнює Кримінальний кодекс України новим розділом, яким передбачені заходи кримінально-правового характеру щодо юридичних осіб.

Підстави для застосування до юридичних осіб заходів кримінально-правового характеру встановлені новою статтею 96-3 Кримінального кодексу України.

Заходи кримінально-правового характеру можуть бути застосовані судом до підприємства, установи чи організації, крім державних органів, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, організацій, створених ними у встановленому порядку, що повністю утримуються за рахунок відповідно державного чи місцевого бюджетів, фондів загальнообов'язкового державного соціального страхування, Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, а також міжнародних організацій (нова стаття 96-4 Кримінального кодексу України).

Нова стаття 96-5 Кримінального кодексу України визначає підстави для звільнення юридичної особи від застосування заходів кримінально-правового характеру.

Відповідно до нової статті 96-6 Кримінального кодексу України до юридичних осіб судом можуть бути застосовані такі заходи кримінально-правового характеру:
  • штраф;
  • конфіскація майна;
  • ліквідація.
До юридичних осіб штраф та ліквідація можуть застосовуватися лише як основні заходи кримінально-правового характеру, а конфіскація майна - лише як додатковий.

Згідно нової статті 96-7 Кримінального кодексу України суд може застосувати до юридичної особи штраф у розмірі від 85000 до 1275000 гривень. Залежно від ступеня тяжкості злочину, вчиненого уповноваженою особою юридичної особи, суд застосовує штраф у таких розмірах:
  • за злочин невеликої тяжкості - від 85000 до 170000 гривень;
  • за злочин середньої тяжкості - від 170000 до 340000 гривень;
  • за тяжкий злочин - від 340000 до 850000 гривень;
  • за особливо тяжкий злочин - від 850000 до 1275000 гривень.
З урахуванням майнового стану юридичної особи суд може призначити штраф із розстрочкою виплати певними частинами строком до трьох років.

Порядок застосування до юридичних осіб конфіскації майна та ліквідації встановлено новими статями 96-8 та 96-9 Кримінального кодексу України.

Відповідно до Закону при застосуванні до юридичної особи заходів кримінально-правового характеру судом враховуються ступінь тяжкості вчиненого її уповноваженою особою злочину, ступінь здійснення злочинного наміру, розмір завданої шкоди, характер та розмір неправомірної вигоди, яка отримана або могла бути отримана юридичною особою, вжиті юридичною особою заходи для запобігання злочину (нова стаття 96-10 Кримінального кодексу України).

Особливості застосування до юридичних осіб заходів кримінально-правового характеру за сукупністю злочинів передбачені новою статтею 96-11 Кримінального кодексу України.

Закон доповнює Кримінальний процесуальний кодекс України новою статтею 64-1, якою визначається процесуальний статус представника юридичної особи, щодо якої здійснюється кримінальне провадження.

У зв’язку із запровадженням кримінальної відповідальності юридичних осіб, Закон вносить відповідні зміни до статей 3, 29, 65, 89, 91, 93, 95, 98, 99, 100, 120, 122, 139, 140,  170 – 174, 214, 220, 221, 223, 225, 280, 282, 284, 290, 291, 293, 302, 303, 305, 314, 326, 337, 339, 340, 341, 351, 352, 356, 364, 368, 374, 376, 393, 425, 469 Кримінального процесуального кодексу України.

Змінами до статті 2 Закону України “Про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві” передбачено надати право на забезпечення безпеки шляхом застосування відповідних заходів також і представнику юридичної особи, щодо якої здійснюється кримінальне провадження.

Законом передбачено доповнити Закон України “Про засади запобігання і протидії корупції” новою статтею 17-1, відповідно до якої у разі вчинення від імені та в інтересах юридичної особи її уповноваженою особою злочину самостійно або у співучасті до юридичної особи у випадках, визначених Кримінальним кодексом України, застосовуються заходи кримінально-правового характеру.
Увага! Інформація застаріла через те, що цей розділ тимчасово не оновлюється!


вгору