Закон України

„Про Червону книгу України”

Дата набрання чинності:
14 березня 2002 року

Законом України „Про Червону книгу України” врегульовані  відносини, пов'язані із веденням цього документу, охороною, використанням та відтворенням рідкісних видів рослинного і тваринного світу, а також тих видів, що перебувають під загрозою зникнення.

Червона книга України є офіційним державним документом, який містить перелік рідкісних видів тваринного і рослинного світу у межах території України, її континентального шельфу та виключної  економічної зони, а також узагальнені відомості про сучасний стан цих видів тваринного і рослинного світу та заходи щодо їх збереження і відтворення.

Червона книга України є основою для розроблення та реалізації програм, спрямованих на охорону та відтворення рідкісних  видів тваринного і рослинного світу, занесених до неї.

Об'єктами Червоної книги рідкісні види рослинного та тваринного світу, а також таки види, що перебувають під загрозою зникнення, які постійно або тимчасово перебувають  у природних умовах у межах території України, її континентального шельфу та виключної (морської) економічної зони.

Об'єкти Червоної книги України належать до природних ресурсів загальнодержавного значення і підлягають особливій охороні на всій території України, у межах її континентального шельфу та виключної (морської) економічної зони.

Об'єкти Червоної книги України, які утримуються підприємствами, установами та організаціями державної або комунальної форми власності, є об'єктами права відповідно державної або комунальної власності. Згідно Закону об'єкти Червоної книги у певних випадках можуть перебувати у  приватній власності. У передбаченому законом порядку права власників об'єктів Червоної книги України можуть бути обмежені в інтересах охорони цих об'єктів, навколишнього природного середовища та захисту прав громадян.

Охорона та відтворення об'єктів Червоної книги України - це комплекс організаційних, правових, економічних, наукових, інших заходів, спрямованих на забезпечення збереження, охорони та відтворення рідкісних  видів тваринного і рослинного світу.

Охорона та відтворення об'єктів Червоної книги України забезпечуються органами державної влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами і організаціями, які є суб'єктами використання тваринного і рослинного світу, та громадянами відповідно до закону.

Охорона об'єктів Червоної книги України забезпечується шляхом:
  • установлення особливого правового статусу рідкісних і таких, що перебувають під загрозою зникнення, видів тваринного і рослинного світу, заборони або обмеження їх використання;
  • урахування вимог щодо їх охорони під час розроблення нормативно-правових актів;
  • систематичної роботи з виявлення місць їх перебування, проведення постійного спостереження за станом їх популяцій;
  • пріоритетного створення заповідників, інших територій та об'єктів природно-заповідного фонду, а також екологічної мережі на територіях, де перебувають  об'єкти Червоної книги України, та на шляхах міграції рідкісних і таких, що перебувають під загрозою зникнення, видів тваринного світу;
  • створення центрів та "банків" для збереження генофонду зазначених об'єктів;
  • розведення їх у спеціально створених умовах (зоологічних парках, розплідниках, ботанічних садах, дендрологічних парках тощо);
  • проведення екологічної експертизи при проектуванні та розміщенні промислових об'єктів  або веденні господарчої діяльності, що може негативно вплинути на стан природного середовища.

Рідкісні і такі, що перебувають під загрозою зникнення, види тваринного і рослинного світу, занесені до Червоної книги України, підлягають державному обліку в порядку, що визначається спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань екології та природних ресурсів.

Цей Закон набув чинності з дня його опублікування.
Увага! Інформація застаріла через те, що цей розділ тимчасово не оновлюється!


вгору