Закон України

Про вищу освіту

Дата набуття чинності
5 березня 2002 року

Цей Закон встановлює правові, організаційні, фінансові та інші засади функціонування системи вищої освіти, створює умови для самореалізації особистості, забезпечення потреб суспільства і держави у кваліфікованих фахівцях. Він спрямований на врегулювання суспільних відносин у галузі навчання, виховання, професійної підготовки громадян України.

Закон визначає освітні рівні:
неповна вища освіта;
базова вища освіта;
повна вища освіта.

Освітньо-кваліфікаційними рівнями є:
молодший спеціаліст;
бакалавр;
спеціаліст, магістр.

Документами, які засвідчують здобуття особою вищої освіти є:
диплом молодшого спеціаліста;
диплом бакалавра;
диплом спеціаліста;
диплом магістра.

Вищий навчальний заклад є юридичною особою. Закон встановлює чотири рівні акредитації вищих навчальних закладів і їх типи:
університет;
академія;
інститут;
консерваторія (музична академія);
коледж;
технікум (училище).

Створення, реорганізація та ліквідація вищих навчальних закладів здійснюється:
Кабінетом Міністрів України - щодо навчальних закладів третього та четвертого рівня акредитації державної форми власності;
органами влади Автономної Республіки Крим - щодо навчальних закладів, які перебувають у власності Автономної Республіки Крим;
органами місцевого самоврядування - щодо навчальних закладів комунальної форми власності;
власником (власниками) - щодо навчальних закладів приватної форми власності.

Вищі навчальні заклади діють на підставі ліцензій, які видаються у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

Структурними підрозділами вищого навчального закладу першого та другого рівнів акредитації є відділення і предметні (циклові) комісії. Структурними підрозділами вищого навчального закладу третього і четвертого рівнів акредитації є кафедри, факультети, інститути, філії, бібліотека тощо.

Закон визначає статус:
керівника вищого навчального закладу;
керівника факультету, відділення;
вченої ради;
наглядової ради;
органів громадського самоврядування у вищих навчальних закладах.

Навчання у вищих навчальних закладах здійснюється в таких формах:
денна (очна);
вечірня;
заочна, дистанційна;
екстернатна.

Учасниками навчально-виховного процесу у вищих навчальних закладах є:
педагогічні і науково-педагогічні працівники;
особи, які навчаються у вищих навчальних закладах;
працівники вищих навчальних закладів.

За Законом науковими ступенями є кандидат наук і доктор наук. Вченими званнями є:
старший науковий співробітник;
доцент;
професор.

Фінансування вищих навчальних закладів, в залежності від форми власності, здійснюється за рахунок коштів:
Державного бюджету;
місцевих бюджетів;
власників вищих навчальних закладів приватної форми власності.
Увага! Інформація застаріла через те, що цей розділ тимчасово не оновлюється!


вгору