Закон України

“Про державну контрольно-ревізійну службу в Україні”

Дата набуття чинності:
1 лютого 1993 року

Відповідно до Закону головним завданням державної контрольно-ревізійної служби є здійснення державного контролю за витрачанням коштів і матеріальних цінностей, їх збереженням, станом і достовірністю бухгалтерського обліку і звітності в органах державної влади, а також на підприємствах, організаціях, установах, які отримують кошти з бюджетів усіх рівнів, розроблення пропозицій щодо усунення виявлених недоліків і порушень та запобігання їм у подальшому.

Законом передбачено, що державний контроль здійснюється у таких формах:
  • ревізія (метод документального контролю за фінансово-господарською діяльністю підприємства, установи, організації, дотриманням законодавства з фінансових питань, достовірністю обліку і звітності, спосіб документального викриття недостач, розтрат, привласнень та крадіжок коштів і матеріальних цінностей, попередження фінансових зловживань. За наслідками ревізії складається акт);
  • перевірка (обстеження і вивчення окремих ділянок фінансово-господарської діяльності підприємства, установи, організації або їх підрозділів. Наслідки перевірки оформляються довідкою або доповідною запискою).

Державна контрольно-ревізійна служба складається з Головного контрольно-ревізійного управління України, контрольно-ревізійних управлінь в Республіці Крим, областях, містах Києві і Севастополі, контрольно-ревізійних підрозділів (відділів, груп) в районах, містах і районах у містах. Державна контрольно-ревізійна служба підпорядковується Міністерству фінансів України.

Відповідно до статті 8 Закону державна контрольно-ревізійна служба виконує такі функції:
  • організація роботи контрольно-ревізійних підрозділів в Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі по проведенню ревізій і перевірок, узагальнення наслідків документальних ревізій і перевірок;
  • проведення ревізій та перевірок фінансової діяльності, стану збереження коштів і матеріальних цінностей, достовірності обліку і звітності в органах державної влади, а також на підприємствах, організаціях, установах, які отримують кошти з бюджетів усіх рівнів;
  • проведення ревізій та перевірок правильності витрачання державних коштів на утримання місцевих органів державної виконавчої влади, установ і організацій, що діють за кордоном і фінансуються за рахунок державного бюджету;
  • проведення ревізій та перевірок повноти оприбуткування, правильності витрачання і збереження валютних коштів;
  • здійснення контролю за усуненням недоліків і порушень, виявлених попередніми ревізіями та перевірками;
  • розробка нормативних актів про проведення ревізій та перевірок;
  • здійснення методичного керівництва і контроль за діяльністю підпорядкованих контрольно-ревізійних підрозділів, узагальнення досвіду проведення ревізій та перевірок і поширення його серед контрольно-ревізійних служб, розроблення пропозиції щодо удосконалення контролю.

Розділ ІІІ Закону визначає права, обов'язки і відповідальність державної контрольно-ревізійної служби.
Увага! Інформація застаріла через те, що цей розділ тимчасово не оновлюється!


вгору