Закон України

„Про ратифікацію Договору між Україною і Туркменістаном про передачу осіб, засуджених до позбавлення волі, для подальшого відбування покарання

Дата набуття чинності:
5 листопада 2005 року

Законом ратифікується Договір між Україною і Туркменістаном про передачу осіб, засуджених до позбавлення волі, для подальшого відбування покарання. Договір було підписано 23 березня 2005 року у м. Ашгабат.

Україна і Туркменистан, враховуючи те, що відбування засудженими покарання в державі, громадянами якої вони є, сприяє більш ефективному досягненню цілей виконання покарання, поверненню правопорушників до нормального життя в суспільстві, уклали даний Договір.

Договірні Сторони зобов'язуються передавати на запит один одного засуджених, які відбувають покарання в місцях позбавлення волі за вчинення злочинів на території держави винесення вироку і є громадянами іншої Договірної Сторони, для відбування покарання в державі виконання вироку.

Підставою для порушення процедури передачі засудженого Договірній Стороні, громадянином якої він є, є заява цієї особи або її близьких родичів, або її законного представника, направлена центральному органу кожної з Договірних Сторін. Запит про передачу засудженого складається в письмовій формі.

У відповідності з умовами Угоди:
а) "близькими родичами" - є особи, що перебувають у спорідненні:
- для України: мати, батько, чоловік, дружина, діти, рідні брати і сестри, онуки, дід і баба, усиновителі, усиновлені;
- для Туркменистану: батьки, подружжя, брати, сестри, сини, дочки, онуки, дід, бабка, усиновителі, усиновлені;
б) "законними представниками" - є особи, визнані такими в порядку, установленому законодавством кожної з Договірних Сторін;
в) "центральними органами" - є органи Договірних Сторін, що приймають рішення про передачу засуджених:
- для України: Міністерство юстиції України,
- для Туркменистану: Генеральна прокуратура Туркменистану;

З питань виконання даного Договору компетентні органи Договірних Сторін зносяться один з одним через центральні органи.

Підставами для передання засудженого є:
1) якщо він є громадянином держави виконання вироку;
2) якщо вирок набрав законної сили;
3) якщо на передачу згоден засуджений або, коли, беручи до уваги його вік, фізичний або психічний стан, одна з Договірних Сторін вважає це необхідним, законний представник засудженої особи;
4) якщо діяння, за яке був винесений вирок, є злочином відповідно до законодавства держави виконання вироку і тягне покарання у виді позбавлення волі;
5) якщо держава винесення вироку і держава виконання вироку згодні на передачу засудженого.

Місце, час і порядок передачі засудженого встановлюються компетентними органами Договірних Сторін.

Усі витрати, пов'язані з передачею засудженого, крім тих, що виникли винятково на території держави винесення вироку, несе держава виконання вироку.

Держава виконання вироку зобов'язана забезпечити виконання вироку в повному обсязі, керуючись при цьому своїм законодавством. Держава виконання вироку забезпечує продовження відбування покарання відповідно до свого законодавства, не погіршуючи становище засудженого. У відношенні особи, переданої для відбування покарання державі виконання вироку, настають такі ж правові наслідки засудження, як і щодо осіб, засуджених на території цієї держави за вчинення такого ж діяння. Рішення про виконання додаткового покарання приймається судом держави виконання вироку, якщо таке покарання за вчинене діяння передбачено законодавством цієї держави.

Кожна Договірна Сторона вправі застосовувати до переданого засудженого помилування або амністію. Однак, переглядати вирок у частині його обґрунтованості стосовно переданого засудженого правомочним є лише суд держави винесення вироку.

При виконанні цього Договору Договірні Сторони користуються своїми державними мовами або російською мовою. До документів, складених на державних мовах Договірних Сторін, додаються завірені переклади на російську мову.

Дія даного Договору поширюється також на осіб, засуджених судами Договірних Сторін до набрання Договором чинності.

Договір підлягає ратифікації і набирає чинності на тридцятий день після обміну ратифікаційними грамотами.

Договір укладається на невизначений строк. Дія Договору припиняється після закінчення шести місяців з дати одержання однією з Договірних Сторін письмового повідомлення іншої Договірної Сторони про намір припинити його дію.


Увага! Інформація застаріла через те, що цей розділ тимчасово не оновлюється!


вгору