Закон України

Про Національну систему конфіденційного зв'язку

Дата набуття чинності
15 лютого 2002 року

Закон регулює суспільні відносини, пов'язані із створенням, функціонуванням, розвитком та використанням Національної системи конфіденційного зв'язку.

Дія Закону поширюється на відносини між суб'єктами Національної системи конфіденційного зв'язку, що виникають у зв'язку з її створенням, функціонуванням, розвитком та використанням.

Державна підтримка Національної системи конфіденційного зв'язку здійснюється Кабінетом Міністрів України шляхом створення сприятливих умов для стимулювання процесу створення, функціонування, розвитку і використання цієї системи.

Національна система конфіденційного зв'язку входить до складу Єдиної національної системи зв'язку України. Складовими Національної системи конфіденційного зв'язку є спеціальні системи (мережі) зв'язку, їх стаціонарні і мобільні компоненти, централізовані системи захисту інформації та оперативно-технічного управління.

Централізовані системи захисту інформації та оперативно-технічного управління перебувають у державній власності і не підлягають приватизації.

Послуги конфіденційного зв'язку надаються органам державної влади та органам місцевого самоврядування, державним підприємствам, установам, організаціям, іншим юридичним та фізичним особам на платній основі. Порядок надання таких послуг встановлюється Кабінетом Міністрів України.

Послуги конфіденційного зв'язку надаються операторами, які є:
- юридичними особами;
- мають ліцензії на:
а) право надання послуг телефонного зв'язку та/або радіозв'язку;
б) надання послуг у галузі криптографічного та/або технічного захисту інформації.

Фінансування витрат, пов'язаних із створенням, функціонуванням та розвитком Національної системи конфіденційного зв'язку, здійснюється за рахунок коштів:
- Державного бюджету України;
- місцевих бюджетів;
- інших джерел фінансування, не заборонених законом.

Спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади у сфері конфіденційного зв'язку може брати участь у різноманітних формах співробітництва з питань конфіденційного зв'язку.

Якщо міжнародним договором, згода на обов'язковість якого надана Верховною Радою України, встановлені інші правила, ніж ті, що передбачені цим Законом, застосовуються правила міжнародного договору.


Увага! Інформація застаріла через те, що цей розділ тимчасово не оновлюється!


вгору