Закон України

„Про заходи щодо попередження та зменшення вживання тютюнових виробів і їх шкідливого впливу на здоров'я населення

Дата набуття чинності:
25 жовтня 2005 року

Закон визначає основні принципи та напрями державної політики щодо:
- попередження куріння тютюнових виробів;
- зниження рівня їх вживання серед населення;
- обмеження доступу до них дітей;
- охорони здоров'я населення від шкоди, що завдається їхньому здоров'ю внаслідок розвитку захворювань, інвалідності, а також смертності, спричинених курінням тютюнових виробів чи іншим способом їх вживання.

Основними завданнями Закону є:
- посилення державного контролю за безпечністю тютюнових виробів, що виробляються в Україні або ввозяться в Україну;
- удосконалення профілактичних, просвітницьких заходів, спрямованих на попередження та зменшення куріння тютюнових виробів чи інших способів їх вживання;
- сприяння лікуванню залежності від вживання тютюнових виробів осіб, які бажають позбутися шкідливої звички курити тютюнові вироби чи іншим способом їх вживати, та пропаганді здорового способу життя;
- забезпечення захисту людини від шкідливого впливу тютюнового диму на робочих і в громадських місцях;
- інші.

Законом встановлюється заборона на реалізацію (продаж) тютюнових виробів, предметів, пов'язаних з їх вживанням особам, які не досягли 18 років.

У громадських місцях для осіб, які не курять, відводиться не менше ніж 50% площі цих громадських місць, розміщеної так, щоб тютюновий дим не поширювався на цю територію.

В Законі наведені повноваження Кабінету Міністрів України, центрального органу виконавчої влади у сфері охорони здоров'я, Ради міністрів Автономної Республіки Крим і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування щодо попередження та зменшення вживання тютюнових виробів і їх шкідливого впливу на здоров'я населення

На території України забороняється виробництво (крім виробництва для експорту) та імпорт для реалізації на території України тютюнових виробів:
- сигарет, в яких показники вмісту нікотину та смоли в диму однієї сигарети перевищують- нікотину 1,2 міліграма, смоли - 12 міліграмів;
- на упаковці яких відсутні медичні попередження споживачів тютюнових виробів;
- із використанням на їх упаковці термінів, написів, торговельних марок, зображень, символічних або будь-яких інших знаків, що можуть вводити в оману або створювати неправильне враження щодо характеристик тютюнових виробів, їх впливу на здоров'я, або прямо чи опосередковано створювати помилкове враження про те, що визначений тютюновий виріб є менш шкідливим, ніж інші тютюнові вироби.

Визначення вмісту нікотину, смоли, інших шкідливих для здоров'я людини речовин у тютюнових виробах та тютюновому димі здійснюється організаціями (лабораторіями), яким надано право випробування продукції на відповідність її вимогам безпеки для здоров'я та життя людини. Зазначені організації (лабораторії) включаються органом з питань технічного регулювання та споживчої політики до відповідного переліку, який підлягає оприлюдненню.
На кожній упаковці тютюнових виробів повинно бути зазначено:
- основне медичне попередження споживачів тютюнових виробів;
- одне додаткове медичне попередження про шкоду, якої завдає здоров'ю людини куріння тютюнових виробів, відомості щодо вмісту нікотину та смоли, що входять до складу тютюнових виробів і виділяються з тютюновим димом під час їх куріння.
Основне та додаткове медичні попередження споживачів тютюнових виробів повинні займати не менше 30 відсотків площі зовнішньої поверхні кожної більшої сторони упаковки тютюнових виробів.

Забороняється включення тютюнових виробів і предметів, пов'язаних з вживанням тютюнових виробів, до гуманітарної допомоги. Реклама тютюнових виробів здійснюється відповідно до закону про рекламу. Центральний орган виконавчої влади у сфері охорони здоров'я зобов'язаний щорічно в установленому порядку оприлюднювати результати моніторингу в засобах масової інформації.

Контроль за додержанням визначених законом показників вмісту нікотину та смоли, у тютюнових виробах, що виробляються, реалізуються на території України, здійснює центральний орган виконавчої влади у сфері охорони здоров'я.
На вимогу центрального органу виконавчої влади у сфері охорони здоров'я виробник або імпортер тютюнових виробів зобов'язаний надати інформацію про вміст шкідливих для здоров'я людини речовин що містяться в тютюнових виробах і виділяються з тютюновим димом під час їх куріння.

Норми Закону встановлюють міру відповідальності фізичних чи юридичних осіб за порушення ними законодавства про заходи щодо попередження та зменшення вживання тютюнових виробів і їх шкідливого впливу на здоров'я населення.

Якщо міжнародним договором України, згода на обов'язковість якого надана Верховною Радою України, встановлено інші правила, ніж ті, що передбачені законодавством України про заходи щодо попередження та зменшення вживання тютюнових виробів і їх шкідливого впливу на здоров'я населення, то застосовуються правила міжнародного договору.

Увага! Інформація застаріла через те, що цей розділ тимчасово не оновлюється!


вгору