Закон України

„Про Державний бюджет України на 2011 рік”

Дата набуття чинності:
1 січня 2011 року

Статтею 1 Закону визначено доходи Державного бюджету України на 2011 рік у сумі 299.197.007,3 тис. гривень, у тому числі доходи загального фонду Державного бюджету України - у сумі 253.213.520,8 тис. гривень та доходи спеціального фонду Державного бюджету України - у сумі 45.983.486,5 тис. гривень.

Затверджено видатки Державного бюджету України на 2011 рік у сумі 337.639.112,6 тис. гривень, у тому числі видатки загального фонду Державного бюджету України - у сумі 291.479.582,1 тис. гривень та видатки спеціального фонду Державного бюджету України - у сумі 46.159.530,5 тис. гривень.

Стаття 4 Закону встановлює, що джерелами формування спеціального фонду Державного бюджету України на 2011 рік у частині доходів є:
 • акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції) в частині нафтопродуктів і транспортних засобів;
 • акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції) в частині нафтопродуктів і транспортних засобів;
 • ввізне мито на нафтопродукти і транспортні засоби та шини до них;
 • 10 відсотків коштів, отриманих за вчинення консульських дій за межами України;
 • 90 відсотків портового (адміністративного) збору;
 • надходження від реалізації розброньованих матеріальних цінностей мобілізаційного резерву;
 • кошти, отримані від секретаріату ООН, ОБСЄ або іншої регіональної організації за участь українського персоналу органів внутрішніх справ України в миротворчих операціях;
 • надходження до Фонду соціального захисту інвалідів;
 • плата за оформлення посвідчення закордонного українця;
 • надходження в рамках програм допомоги Європейського Союзу;
 • плата за адміністративні послуги;
 • кошти від реалізації продуктів утилізації твердого ракетного палива;
 • збір на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства;
 • надходження від оплати витрат з інформаційно-технічного забезпечення розгляду справ у судах;
 • штрафні санкції за порушення законодавства з питань забезпечення ефективного використання енергетичних ресурсів;
 • плата за проїзд автомобільними дорогами транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів, вагові або габаритні параметри яких перевищують нормативні.

Статтею 8 Закону встановлено на 31 грудня 2011 року граничний обсяг державного боргу в сумі 375.643.401,9 тис. гривень.

Розділ ІV Закону регулює видатки та кредитування Державного бюджету України.

Згідно статті 14 Закону у 2011 році кошти, отримані до спеціального фонду Державного бюджету України спрямовуються відповідно на:
 • розвиток мережі та утримання автомобільних доріг загального користування;
 • виплати, пов'язані з виконанням консульських функцій дипломатичними представництвами України та функціонуванням консульських установ України за кордоном;
 • погашення державного боргу України перед Російською Федерацією відповідно до укладеної міжурядової угоди;
 • забезпечення міжнародних зобов'язань України у космічній галузі;
 • заходи, пов'язані з охороною інтелектуальної власності;
 • здійснення контролю за обігом наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів;
 • програми і заходи щодо соціального захисту інвалідів відповідно до закону;
 • фінансову підтримку Державного фонду сприяння молодіжному житловому будівництву;
 • виконання робіт у сфері поводження з радіоактивними відходами неядерного циклу та ліквідацію радіаційних аварій;
 • видатки головних розпорядників коштів державного бюджету, пов'язані з наданням адміністративних послуг, тощо.

Статтею 18 Закону Кабінету Міністрів України надано право здійснювати протягом 2011 року додатковий розподіл та перерозподіл між місцевими бюджетами обсягів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

Стаття 22 Закону встановлює на 2011 рік мінімальну заробітну плату:
 • у місячному розмірі: з 1 січня - 941 гривня, з 1 квітня - 960 гривень, з 1 жовтня - 985 гривень, з 1 грудня - 1004 гривні;
 • у погодинному розмірі: з 1 січня - 5,66 гривні, з 1 квітня - 5,77 гривні, з 1 жовтня - 5,92 гривні, з 1 грудня - 6,04 гривні.

Відповідно до статті 25 Закону кошти державних цільових фондів обслуговуються органами Державної казначейської служби України.

Надано право Кабінету Міністрів України здійснити випуск облігацій внутрішньої державної позики з подальшим придбанням у державну власність в обмін на ці облігації акцій додаткової емісії Національної акціонерної компанії „Нафтогаз України” у межах обсягів, передбачених у затвердженому фінансовому плані цієї компанії (стаття 31 Закону).
Увага! Інформація застаріла через те, що цей розділ тимчасово не оновлюється!


вгору