Друкувати   Шрифт: або Ctrl + mouse wheel

Закон України

„Про благоустрій населених пунктів”

Дата набуття чинності
1 січня 2006 року

Цей Закон визначає правові, економічні, екологічні, соціальні та організаційні засади благоустрою населених пунктів і спрямований на створення сприятливих умов для життєдіяльності людини.

Благоустрій населених пунктів – це комплекс робіт та заходів, які здійснюються на території населеного пункту з метою її раціонального використання, належного утримання та охорони, створення умов щодо захисту і відновлення довкілля. Такими роботами та заходами є: інженерний захист, розчищення, осушення та озеленення території; соціально-економічні, організаційно-правові та екологічні заходи з покращання мікроклімату, санітарного очищення, зниження рівня шуму тощо.

Система благоустрою населених пунктів включає:
а) управління у сфері благоустрою населених пунктів.
Визначаються Законом повноваження у сфері благоустрою населених пунктів Кабінету Міністрів України, центрального органу виконавчої влади з питань житлово-комунального господарства, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих державних адміністрацій, сільських, селищних і міських рад;
б) визначення суб'єктів та об'єктів у сфері благоустрою населених пунктів.
Суб'єктами у сфері благоустрою населених пунктів є органи державної влади та органи місцевого самоврядування, підприємства, установи, організації, органи самоорганізації населення, громадяни;
Обєктами у сфері благоустрою населених пунктів є, зокрема: парки, сади, сквери, майдани, площі, бульвари, вулиці, дороги, пляжі.
в) організацію благоустрою населених пунктів.
Організацію благоустрою населених пунктів забезпечують місцеві органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування. Фінансування місцевих програм з благоустрою населених пунктів проводиться за рахунок коштів відповідних місцевих бюджетів;
г) стандартизацію у сфері благоустрою населених пунктів.
Правила благоустрою території сіл, селищ, міст розробляються відповідними органами місцевого самоврядування;
д) фінансове забезпечення благоустрою населених пунктів.
Фінансування заходів з благоустрою населених пунктів, утримання та ремонт об'єктів благоустрою здійснюється за рахунок коштів їх власників або користувачів, пайових внесків власників будівель і споруд, розміщених на території об'єкта благоустрою, інших джерел фінансування.
е) здійснення державного, самоврядного і громадського контролю у сфері благоустрою населених пунктів.
Державний контроль за дотриманням законодавства у сфері благоустрою території населених пунктів здійснюється центральним органом виконавчої влади з питань житлово-комунального господарства та місцевими державними адміністраціями. Самоврядний контроль - сільськими, селищними, міськими радами та їх виконавчими органами. Громадський контроль - громадськими інспекторами благоустрою населених пунктів;
ж) встановлення відповідальності за порушення законодавства у сфері благоустрою населених пунктів.
Закон встановлює перелік порушень, за які винні особи притягаються до відповідальності за порушення законодавства у сфері благоустрою населених пунктів. Шкода компенсується у повному обсязі на підставі такс, методик, розрахунків щодо обрахування шкоди, але без зниження розміру стягнення.