Друкувати   Шрифт: або Ctrl + mouse wheel
Закон України

“Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні”

Дата набуття чинності:
8 грудня 1992 року

Закон України “Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні” врегульовує питання пов'язані з правовою діяльністю друкованих засобів масової інформації (преси) в Україні та встановлює державні гарантії їх свободи.

Кожному громадянину гарантується вільне вираження у друкованій формі своїх поглядів і переконань.

Друковані засоби масової інформації, в подальшому ЗМІ, є вільними. Забороняється створення будь-яких  органів або посад функція яких полягатиме у здійсненні цензури ЗМІ. Засновниками друкованих ЗМІ можуть бути резиденти та нерезиденти України.

Законом наводиться перелік даних, поширення яких в ЗМІ забороняється. До їх числа віднесені: заклики до захоплення влади, насильницької зміни конституційного ладу або територіальної цілісності України, пропаганда війни, розпалювання расової, національної, релігійної ворожнечі та інші.

В тексті Закону наведені положення які регламентують вимоги до документів, на підставі яких державні органи здійснюють реєстрацію друкованого ЗМІ, порядок та строки їх розгляду та внесення ЗМІ до державного реєстру.

Зазначається, що журналіст це працівник друкованого ЗМІ зі спеціальним статусом, який професійно займається підготовкою інформації для друкованого ЗМІ. Діє журналіст на підставі трудових чи інших договірних відносин з його редакцією або займається такою діяльністю за її уповноваженням. Повноваження журналіста підтверджується редакційним посвідченням чи іншим документом, виданим йому редакцією цього друкованого засобу масової інформації.

Редакція ЗМІ використовує авторські матеріали, твори літератури, науки і мистецтва виключно з дотриманням законодавства з питань інтелектуальної власності.

Ніхто не має права зобов'язати редакцію опублікувати відхилену нею інформацію, якщо інше не передбачено цим законодавством України або статутом редакції. Виключення становить вмотивована вимога юридичної чи фізичні особи стосовно спростування поширених про неї друкованим ЗМІ відомостей, що не відповідають дійсності або принижують їх честь та гідність.

Законом наведені підстави притягнення юридичних та фізичних осіб до відповідальності за порушення законодавства про друковані засоби масової інформації.