Закон України

“Про основи містобудування”

Дата набуття чинності:
9 грудня 1992 року

Згідно Закону містобудування - це цілеспрямована діяльність державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, громадян, об'єднань громадян по створенню та підтриманню повноцінного життєвого середовища, яка включає прогнозування розвитку населених пунктів і територій, планування, забудову та інше використання територій, проектування, будівництво об'єктів містобудування, спорудження інших об'єктів, реконструкцію історичних населених пунктів при збереженні традиційного характеру середовища, реставрацію та реабілітацію об'єктів культурної спадщини, створення інженерної та транспортної інфраструктури.

До головних напрямів містобудівної діяльності Закон, зокрема, відносить:
  • планування, забудову та інше використання територій;
  • здійснення архітектурної діяльності;
  • розміщення будівництва житлово-цивільних, виробничих та інших об'єктів, формування містобудівних ансамблів і ландшафтних комплексів, зон відпочинку та оздоровлення населення;
  • створення соціальної, інженерної і транспортної інфраструктур територій та населених пунктів;
  • збереження пам'яток культурної спадщини тощо.

Об'єктами містобудування є:
  • територія України та території її адміністративно-територіальних одиниць, їх частини та окремі земельні ділянки;
  • функціональні території (зони) адміністративно-територіальних одиниць (житлової і громадської забудови, виробничі, рекреаційні, комунальні, охорони нерухомої культурної та природної спадщини та інші);
  • будинки і споруди, їх комплекси;
  • комунікації та споруди інженерної і транспортної інфраструктур;
  • об'єкти архітектурної діяльності.

Суб'єктами містобудування є органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування, фізичні та юридичні особи.

Стаття 5 Закону встановлює основні вимоги до містобудівної діяльності.

Державне регулювання у сфері містобудування здійснюється Верховною Радою України, Кабінетом Міністрів України, Верховною Радою та Радою Міністрів Автономної Республіки Крим, місцевими державними адміністраціями, органами місцевого самоврядування, а також спеціально уповноваженими органами з питань містобудування та архітектури.

Розділ 3 Закону присвячений державним стандартам, нормам і правилам у сфері містобудування.

Законом регулюються земельні відносини у містобудуванні. Передбачається ведення містобудівного кадастру населених пунктів.

Також Законом встановлюється відповідальність за порушення містобудівного законодавства.

Увага! Інформація застаріла через те, що цей розділ тимчасово не оновлюється!


вгору