Закон України

Про внесення змін до Закону України "Про ветеринарну медицину"

Дата набуття чинності:
3 січня 2001 року

Згідно цього Закону Закон України „Про ветеринарну медицину” було викладено у новій редакції.

Закон визначає загальні правові, організаційні та фінансові засади функціонування ветеринарної медицини в Україні. Він встановлює вимоги щодо ветеринарно-санітарної якості та безпеки продукції тваринного, а на ринках рослинного походження, охорони довкілля, а також повноваження державних органів, права і обов'язки юридичних та фізичних осіб у сфері забезпечення ветеринарного і епізоотичного благополуччя, карантину тварин, здійснення державного ветеринарно-санітарного контролю та нагляду.

Державне управління в галузі ветеринарної медицини здійснюють Кабінет Міністрів України, спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань аграрної політики, Державний департамент ветеринарної медицини, його територіальні органи і регіональні служби державного ветеринарно-санітарного контролю та нагляду на державному кордоні та транспорті.

Повноваження органів державного управління у сфері ветеринарної медицини визначаються у Розділі ІІ Закону.

Згідно Закону державний ветеринарно-санітарний контроль здійснюється лікарями державних установ ветеринарної медицини. Права і обов'язки осіб, що здійснюють такий контроль визначаються у ст.11 Закону.

Посадові особи, які здійснюють державний санітарно-ветеринарний нагляд визначаються в ст. 12 Закону, а їх права та обов'язки - в ст.13 Закону.

Закон визначає механізми державного ветеринарно-санітарного контролю та нагляду за якістю ветеринарних препаратів, субстанцій, готових кормів, кормових добавок та засобів ветеринарної медицини (ст.14); за надходженням і забоєм тварин, переробкою, зберіганням, транспортуванням та реалізацією продукції тваринного походження (ст. 15).

Порядок встановлення карантину, заходи, що здійснюються в умовах карантину визначаються в Розділі VI Закону.

Наукове забезпечення ветеринарної медицини здійснюють відповідні наукові установи Національної академії наук України, Української академії аграрних наук, наукові установи, що належать до сфери управління центральних органів виконавчої влади, факультети ветеринарної медицини вищих навчальних закладів.

Особи, що порушують вимоги ветеринарної медицини несуть відповідальність згідно Розділу XI Закону.
Увага! Інформація застаріла через те, що цей розділ тимчасово не оновлюється!


вгору