Закон України

„Про державний ринковий нагляд і контроль нехарчової продукції”

Дата набуття чинності:
5 липня 2011 року

Закон встановлює правові та організаційні засади здійснення державного ринкового нагляду і контролю нехарчової продукції.

Відповідно до статті 4 Закону метою здійснення ринкового нагляду є вжиття обмежувальних (корегувальних) заходів з відповідним інформуванням про це громадськості щодо продукції яка при її використанні за призначенням становить загрозу суспільним інтересам чи яка в інший спосіб не відповідає встановленим вимогам.

Розділ ІІ Закону визначає права та обов’язки суб'єктів господарювання.

Згідно статті 10 Закону ринковий нагляд здійснюється органами ринкового нагляду в межах сфер їх відповідальності. Органи ринкового нагляду становлять єдину систему. Забороняється незаконний вплив та втручання у здійснення органами ринкового нагляду своїх повноважень.

Стаття 12 Закону передбачає, що контроль продукції здійснюється митними органами.

Ринковий нагляд здійснюється відповідно до секторальних планів ринкового нагляду, які щорічно затверджуються органами ринкового нагляду відповідно до сфер їх відповідальності. Секторальний план ринкового нагляду охоплює види продукції відповідно до сфер відповідальності органів ринкового нагляду та визначає належність цих видів продукції до певного ступеня ризику (стаття 20 Закону).

Відповідно до статті 22 Закону заходами ринкового нагляду є:
  • перевірки характеристик продукції, у тому числі відбір зразків продукції та їх експертиза (випробування);
  • обмежувальні (корегувальні) заходи, що включають: обмеження надання продукції на ринку; заборону надання продукції на ринку; вилучення продукції з обігу; відкликання продукції;
  • контроль стану виконання рішень про вжиття обмежувальних (корегувальних) заходів;
  • попередження органами ринкового нагляду споживачів (користувачів) про виявлену цими органами небезпеку, що становить продукція.

Стаття 27 передбачає, що відбір зразків продукції здійснюється за умови повного відшкодування власнику такої продукції їх вартості.

Якщо орган ринкового нагляду встановив, що продукція становить серйозний ризик, він невідкладно вимагає від відповідного суб'єкта господарювання вилучити таку продукцію з обігу та/або відкликати її чи забороняє надання такої продукції на ринку (стаття 28 Закону).

Згідно статті 32 Закону вилучення продукції з обігу чи її відкликання застосовується щодо продукції, яка відповідно надається на ринку або вже надана споживачам (користувачам). Вилучення продукції з обігу передбачає повернення розповсюджувачами всіх одиниць відповідної продукції, що перебуває у їх розпорядженні, виробнику цієї продукції та припинення ними будь-якого демонстрування, пропонування такої продукції споживачам (користувачам). Відкликання продукції передбачає повернення її виробнику одиниць відповідної продукції, що вже надана споживачам (користувачам).

Відкликання продукції застосовується як винятковий захід.

Відповідно до статті 37 Закону контроль продукції здійснюється щодо продукції, заявленої у режим імпорту, реімпорту або будь-який інший митний режим, що передбачає вільний обіг цієї продукції на митній території України.

Контроль продукції здійснюється в зонах митного контролю.

Стаття 43 Закону передбачає, що ринковий нагляд і контроль продукції фінансуються за рахунок коштів державного бюджету.
Увага! Інформація застаріла через те, що цей розділ тимчасово не оновлюється!


вгору