Закон України

“Про рекламу”

Дата набуття чинності:
25 липня 1996 року

Закон визначає засади рекламної діяльності в Україні, регулює відносини, що виникають у процесі виробництва, розповсюдження та споживання реклами.

Відповідно до Закону реклама - це інформація про особу чи товар, розповсюджена в будь-якій формі та в будь-якій спосіб і призначена сформувати або підтримати обізнаність споживачів реклами та їх інтерес щодо таких особи чи товару.

Застосування мови у рекламі здійснюється відповідно до чинного законодавства України про мови.

У рекламі забороняється:
 • поширювати інформацію щодо товарів, виробництво, обіг чи ввезення на митну територію України яких заборонено законом;
 • вміщувати твердження, які є дискримінаційними за ознаками походження людини, її соціального і майнового стану, расової та національної належності, статі, освіти, політичних поглядів, ставлення до релігії, за мовними ознаками, родом і характером занять, місцем проживання, а також такі, що дискредитують товари інших осіб;
 • подавати відомості або закликати до дій, які можуть спричинити порушення законодавства, завдають чи можуть завдати шкоди здоров'ю або життю людей та/чи довкіллю, а також спонукають до нехтування засобами безпеки;
 • використовувати засоби і технології, які діють на підсвідомість споживачів реклами;
 • наводити твердження, дискримінаційні щодо осіб, які не користуються рекламованим товаром;
 • використовувати або імітувати зображення Державного Герба України, Державного Прапора України, звучання Державного Гімну України, зображення державних символів інших держав та міжнародних організацій, а також офіційні назви органів державної влади України, крім випадків, передбачених законом;
 • рекламувати товари, які підлягають обов'язковій сертифікації або виробництво чи реалізація яких вимагає наявності спеціального дозволу, ліцензії, у разі відсутності відповідного сертифіката, ліцензії;
 • вміщувати зображення фізичної особи або використовувати її ім'я без згоди цієї особи;
 • імітувати або копіювати текст, зображення, музичні чи звукові ефекти, що застосовуються в рекламі інших товарів, якщо інше не передбачено законами України у сфері інтелектуальної власності;
 • рекламувати послуги, пов'язані з концертною, гастрольною, гастрольно-концертною, конкурсною, фестивальною діяльністю, без інформації про використання чи невикористання фонограм виконавцями музичних творів. Ця інформація повинна займати на афішах, інших рекламних засобах щодо конкретної послуги не менше 5 відсотків загальної площі, обсягу всієї реклами;
 • розповсюджувати рекламу (включаючи анонси кіно- і телефільмів), яка містить елементи жорстокості, насильства, порнографії, цинізму, приниження людської честі та гідності. Анонси фільмів, які мають обмеження щодо глядацької аудиторії, розміщуються лише у час, відведений для показу таких фільмів.

Забороняється недобросовісна реклама.

На телебаченні і радіо час мовлення відведений на рекламу, не може перевищувати 15 відсотків фактичного обсягу мовлення протягом доби.

Реклама повинна розміщуватись у перервах між програмами, передачами.

Дозволи на розміщення зовнішньої реклами у населених пунктах видаються виконавчими органами сільських, селищних, міських рад.

Розміщення реклами на транспорті погоджується лише з власниками об'єктів транспорту.

Забороняється реклама тютюнових виробів на:
 • радіо та телебаченні;
 • на перших  і останніх сторінках газет, обкладинок журналів
 • транспорті.

Реклама алкогольних напоїв на телебаченні і радіо дозволяється в період з23 до 6 години.

Також Закон регулює питання реклами:
 • лікарських засобів;
 • зброї;
 • послуг, пов'язаних із залученням коштів населення;
 • цінних паперів.
Увага! Інформація застаріла через те, що цей розділ тимчасово не оновлюється!


вгору