Закон України

„Про ратифікацію Договору між Україною та Арабською Республікою Єгипет про видачу правопорушників

Дата набуття чинності:
19 липня 2005 року

Законом передбачається ратифікувати Договір між Україною та Арабською Республікою Єгипет про видачу правопорушників. Договір був підписаний 10 жовтня 2004 року у м. Каїрі.

Україна та Арабська Республіка Єгипет уклали даний Договір з метою розвитку співробітництва двох країн у сфері запобігання злочинності.

Договірні Держави зобов'язуються видавати одна одній на запит будь-яку особу, яка розшукується компетентними установами запитуючої Держави з метою кримінального переслідування за вчинення злочину, що тягне видачу, або з метою винесення або виконання вироку в зв'язку з таким злочином.

Договірні Держави взаємодіють через свої Центральні органи.
Центральним органом для Української Сторони є Міністерство юстиції та Генеральна прокуратура.
Центральним органом для Єгипетської Сторони є Генеральний департамент міжнародного та культурного співробітництва Міністерства юстиції.

Видача правопорушників з метою кримінального переслідування здійснюється за всі діяння, які становлять злочини, що караються позбавленням волі не менш як на один рік або більш суворим покаранням відповідно до законодавства обох Договірних Держав. Видача правопорушників з метою виконання вироку, постановленого судом запитуючої Держави, здійснюється за вчинення злочинів, за умови, що строк покарання, який підлягає відбуванню, складає не менш як шість місяців.

Видача не здійснюється:
a) якщо особа, видача якої запитується, є громадянином запитуваної Держави;
b) якщо злочин, за який запитується видача, розглядається запитуваною Державою як злочин політичного характеру відповідно до її законодавства.
c) якщо запитувана Держава має суттєві підстави вважати, що запит був зроблений з метою переслідування або покарання особи на підставі її раси, релігії, національної приналежності або що становище такої особи в судовому процесі над нею може бути погіршене з будь-якої з цих причин;
d) якщо злочин, за який запитується видача, є злочином за військовим правом, який разом з тим не є злочином за загальним кримінальним правом;
e) якщо в запитуваній Державі проти особи винесено остаточне судове рішення щодо злочину, у зв'язку з яким запитується видача особи;
f) якщо особа, видача якої запитується, у зв'язку із закінчення строку давності не підлягає переслідуванню або покаранню відповідно до законодавства будь-якої з Договірних Держав;
g) якщо було прийнято рішення про помилування або амністію на території запитуючої Держави або на території запитуваної Держави.

Запит про видачу складається у письмовій формі та направляється дипломатичними каналами. Запити та підтвердні документи, мають супроводжуватися перекладом на мову запитуваної Держави або на англійську мову.

У термінових випадках компетентні установи запитуючої Держави можуть звернутися з проханням про тимчасовий арешт розшукуваної особи. Компетентні установи запитуваної Держави вирішують це питання відповідно до свого законодавства. Тимчасовий арешт може бути припинений, якщо протягом 30 днів після арешту запитувана Держава не отримала запиту про видачу. У будь-якому випадку арешт не повинен перевищувати 60 днів. Звільнення не перешкоджає повторному арештові особи, у випадку отримання в подальшому запиту про видачу.
У разі задоволення запиту компетентні установи Договірних Держав погоджують найбільш прийнятний спосіб, місце та дату здійснення видачі. Якщо протягом 30 днів після призначеної дати затримана особа не буде видана Запитуючій Державі, то вона підлягає звільненню.

Якщо видача однієї особи запитується одночасно більш ніж однією державою за один і той самий злочин або за різні злочини, запитувана Держава приймає своє рішення вільно з урахуванням всіх обставин справи.

Запитувана Держава через дипломатичні канали інформує запитуючу Державу про своє рішення щодо видачі. Після прийняття рішення за запитом про видачу запитувана Держава може:
- відкласти передачу запитуваної особи з метою здійснення кримінального переслідування цієї особи;
- відкласти передачу запитуваної особи, якщо ця особа вже засуджена - з метою виконання вироку, винесеного за злочин інший, ніж той, у зв'язку з яким запитується видача. У такому разі запитувана Держава повідомляє про це запитуючу Державу.

Запитувана Держава покриває всі витрати на своїй території, які виникли у зв'язку з процедурою видачі. Запитуюча Держава покриває витрати, пов'язані з транзитним перевезенням особи через територію запитуваної Держави.

Договір застосовується до запитів, направлених після набуття ним чинності, навіть якщо відповідна дія або бездіяльність були вчинені до цієї дати.

Договір підлягає ратифікації і набуває чинності на тридцятий день після дати обміну ратифікаційними грамотами.

Будь-яка з Договірних Держав може денонсувати цей Договір шляхом направлення письмового повідомлення іншій Договірній Державі. Така денонсація вступає в дію через шість місяців від дати отримання повідомлення іншою Договірною Державою.Увага! Інформація застаріла через те, що цей розділ тимчасово не оновлюється!


вгору