Закон України

Про загальні засади створення і функціонування спеціальних (вільних) економічних зон

Дата набуття чинності:
18 листопада 1992 року

Законом України Про загальні засади створення і функціонування спеціальних (вільних) економічних зон” визначено порядок створення і ліквідації та механізм функціонування спеціальних  економічних зон на території України, загальні правові і економічні основи їх статусу, а також загальні правила регулювання відносин суб'єктів економічної діяльності цих зон з місцевими Радами народних депутатів, органами державної виконавчої влади та іншими органами.

Спеціальна (вільна) економічна зона  визначається Законом як частина території України, на якій встановлюються і діють спеціальний правовий режим економічної діяльності та порядок застосування і дії законодавства України, яким передбачається  запровадження митних, податкових та фінансово-економічних пільг для національних та іноземних юридичних і фізичних осіб.

Законом  зазначається, що спеціальні економічні зони створюються з метою залучення іноземних інвестицій, яки б сприяли розвитку інфраструктури  по пріоритетним напрямкам національної економіки, залучення і впровадження нових технологій, ринкових методів господарювання, а також поліпшення використання природних і трудових ресурсів.

Встановлюється, що на території України можуть створюватись спеціальні економічні зони таких типів: вільні митні зони і порти, експортні, транзитні зони, митні склади, технологічні парки, комплексні виробничі зони, туристсько-рекреаційні, страхові, банківські тощо.

Законом передбачається, що спеціальна економічна зона  створюється за  ініціативою Кабінету Міністрів або Президента України рішенням Верховної Ради України. Крім того Законом допускається, що ініціатива створення спеціально економічної зони може належати місцевим Радам або місцевим адміністраціям.

Закон регулює питання порядку розгляду документів щодо створення спеціальних економічних зон та прийняття відповідного рішення, органами, які  визначаються як такі, що причетні до процесу створення згаданих зон. Також в Законі містяться положення, присвячені  умовам оцінки техніко-економічного обґрунтування доцільності створення спеціальної економічної зони, а також  повноваженням органів державної влади щодо управління такими зонами.

У спеціальних економічних зонах, згідно Закону можуть створюються сприятливі митні умови та режим митного оподаткування, а саме: пільговий режим та рівень оподаткування, специфічні валютно-фінансові умови, банківсько-кредитна система, система кредитування і страхування, умови окремих видів платежів та система державного інвестування.


Увага! Інформація застаріла через те, що цей розділ тимчасово не оновлюється!


вгору