Закон України

“Про інформацію”

Дата набуття чинності:
13 листопада 1992 року

Цей Закон встановлює загальні правові основи одержання, використання, поширення та зберігання інформації, закріплює право особи на інформацію в усіх сферах суспільного і державного життя України.

Законом визначені основні принципи інформаційних відносин та засади державної інформаційної політики. Законом також дане визначення інформаційної діяльності, встановлені її основні напрями та види.

Законом також визначені поняття галузі та виду інформації. Встановлені такі основні галузі інформації: політична, економічна, духовна, науково-технічна, соціальна, екологічна, міжнародна.

Основними видами інформації є: статистична інформація, адміністративна інформація, масова інформація, інформація про діяльність державних органів влади та органів місцевого і регіонального самоврядування, правова інформація, інформація про особу, інформація довідково-енциклопедичного характеру, соціологічна інформація.

Законом врегульовано питання режиму доступу до інформації. За режимом доступу інформація поділяється на відкриту інформацію та інформацію з обмеженим доступом. Закон також регулює питання отримання доступу до офіційних документів.

Законом інформація розглядається як товар, регулюється питання права власності на інформацію. Окремо встановлені права та обов'язки учасників інформаційних відносин. Законом також регулюється питання  охорони права на інформацію, відповідальності за порушення законодавства про інформацію, міжнародної інформаційної діяльності.

Увага! Інформація застаріла через те, що цей розділ тимчасово не оновлюється!


вгору