Закон України

“Про державну статистику”

Дата набуття чинності:
17 вересня 1992 року

Закон був викладений у новій редакції відповідно до Закону України № 1922-III від 13 липня 2000 року.

Згідно Закону державна статистика - централізована система збирання, опрацювання, аналізу, поширення, збереження, захисту та використання статистичної інформації.

Державна статистична діяльність - сукупність дій, пов'язаних з проведенням державних статистичних спостережень та наданням інформаційних послуг, спрямована на збирання, опрацювання, аналіз, поширення, збереження, захист та використання статистичної інформації, забезпечення її достовірності, а також удосконалення статистичної методології.

Суб'єктами державної статистичної діяльності являються:
 • органи державної статистики та працівники цих органів;
 • респонденти (особи або сукупність осіб, які підлягають статистичному спостереженню);
 • користувачі даних статистичних спостережень.

До респондентів Закон відносить:
 • юридичних осіб, їх філії, відділення, представництва та інші відособлені структурні підрозділи, що знаходяться на території України;
 • юридичних осіб, їх філії, відділення, представництва та інші відособлені структурні підрозділи, що знаходяться за межами України і створені за участю юридичних осіб України;
 • фізичних осіб, незалежно від їх громадянства, які перебувають на території України;
 • фізичних осіб, які є громадянами України і перебувають за її межами.
 
Відповідно до Закону статистична інформація існує у вигляді первинних даних щодо респондентів, статистичних даних, що пройшли одну чи декілька стадій опрацювання та накопичені на паперових, магнітних та інших носіях або в електронному вигляді, а також аналітичних матеріалів, підготовлених на підставі цих даних.

Джерелами статистичної інформації можуть бути:
 • первинні та статистичні дані щодо респондентів, які підлягають статистичними спостереженнями;
 • адміністративні дані органів державної влади, органів місцевого самоврядування, юридичних осіб;
 • дані банківської і фінансової статистики, статистики платіжного балансу;
 • статистична інформація міжнародних організацій та статистичних служб інших країн;
 • оцінки та розрахунки, що здійснюються на основі вищезазначених даних.

Статистичне спостереження може бути:
 • суцільним (спостереження щодо всіх без винятку одиниць сукупності, яка вивчається);
 • несуцільним (спостереження за окремими одиницями сукупності, яка вивчається).

Закон встановлює основі завдання, права і обов'язки органів державної статистики, їх працівників, а також а також респондентів та користувачів даних статистичних спостережень.

Статистична інформація, отримана у процесі державних статистичних спостережень, а також первинні дані, отримані у процесі проведення інших статистичних спостережень, є державною власністю. Право власності на зведену знеособлену статистичну інформацію, отриману органами державної статистики у процесі статистичних спостережень, що проведені за рахунок коштів замовника, визначається договорами на створення цієї інформації.

Доступ до статистичної інформації забезпечується шляхом:
 • систематичної публікації її в друкованих виданнях;
 • поширення її засобами масової інформації;
 • безпосереднього її надання органам державної влади та органам місцевого самоврядування, іншим юридичним, а також фізичним особам.

      
Увага! Інформація застаріла через те, що цей розділ тимчасово не оновлюється!


вгору