Закон України

„Про Кабінет Міністрів України”

Дата набуття чинності:
13 жовтня 2010 року

Закон визначає організацію, повноваження і порядок діяльності Кабінету Міністрів України.

Згідно статті 1 Закону Кабінет Міністрів України (Уряд України) є вищим органом у системі органів виконавчої влади.

Кабінет Міністрів України здійснює виконавчу владу безпосередньо та через міністерства, інші центральні органи виконавчої влади, Раду міністрів Автономної Республіки Крим та місцеві державні адміністрації, спрямовує та координує роботу цих органів.

Діяльність Кабінету Міністрів України ґрунтується на принципах верховенства права, законності, поділу державної влади, безперервності, колегіальності, солідарної відповідальності, відкритості та прозорості (стаття 3 Закону)

Стаття 6 Закону встановлює, що до складу Кабінету Міністрів України входять Прем'єр-міністр України, Перший віце-прем'єр-міністр України, три віце-прем'єр-міністри та міністри України.

Посади членів Кабінету Міністрів України належать до політичних посад, на які не поширюється трудове законодавство та законодавство про державну службу.

Відповідно до статті 8 Закону Прем'єр-міністр України призначається на посаду Президентом України за згодою більше ніж половини від конституційного складу Верховної Ради України.

Члени Кабінету Міністрів України, крім Прем'єр-міністра України, призначаються на посаду Президентом України за поданням Прем'єр-міністра України (стаття 9 Закону).

Згідно статті 11 Закону Кабінет Міністрів України складає повноваження перед новообраним Президентом України.

Відставку Кабінету Міністрів України приймає Президент України.

Статтею 18 Закону передбачено, що член Кабінету Міністрів України (крім Прем'єр-міністра України) може бути звільнений з посади Президентом України:
  • за рішенням Президента України; 
  • шляхом прийняття відставки члена Кабінету Міністрів України за поданою ним заявою про відставку.

Рішення Президента України про звільнення з посади члена Кабінету Міністрів України приймається у формі указу Президента України.

Стаття 20 Закону визначає перелік основних повноважень Кабінету Міністрів України.

Кабінет Міністрів України відповідальний перед Президентом України (стаття 25 Закону).

Стаття 27 Закону передбачає, що Кабінету Міністрів України належить право законодавчої ініціативи у Верховній Раді України. Кабінет Міністрів України вносить проекти законів на розгляд Верховної Ради України.

Відповідно до статті 35 Закону у дні проведення пленарних засідань Верховної Ради України щотижня відводиться час для запитань членам Кабінету Міністрів України. У проведенні „Години запитань до Уряду” у Верховній Раді України бере участь Кабінет Міністрів України в повному складі, крім тих його членів, які не можуть бути присутніми з поважних причин.

Згідно статті 45 Закону члени Кабінету Міністрів України несуть солідарну відповідальність за результати діяльності Кабінету Міністрів України як колегіального органу виконавчої влади. Члени Кабінету Міністрів України особисто несуть відповідальність за стан справ у доручених їм сферах державного управління.

Стаття 50 Закону передбачає, що Кабінет Міністрів України видає обов'язкові для виконання акти - постанови і розпорядження. Акти Кабінету Міністрів України нормативного характеру видаються у формі постанов Кабінету Міністрів України. Акти Кабінету Міністрів України з організаційно-розпорядчих та інших поточних питань видаються у формі розпоряджень Кабінету Міністрів України.

Постанови Кабінету Міністрів України, крім постанов, що містять інформацію з обмеженим доступом, набирають чинності з дня їх офіційного опублікування.
Увага! Інформація застаріла через те, що цей розділ тимчасово не оновлюється!


вгору