Закон України

„Про поводження з радіоактивними відходами”

Дата набуття чинності:
30 серпня 1995 року

Закон України „Про поводження з радіоактивними відходами” (далі - Закон) спрямований на забезпечення захисту людини та навколишнього природного середовища від шкідливого впливу радіоактивних відходів на сучасному етапі та в майбутньому та поширюється на всі види діяльності з радіоактивними відходами.

Основними принципами державної політики у сфері поводження з радіоактивними відходами є:
- пріоритет захисту життя та здоров'я персоналу, населення та навколишнього природного середовища від впливу радіоактивних відходів згідно з державними нормами радіаційної безпеки; 
- розмежування функцій державного контролю та управління у сфері поводження з радіоактивними відходами; 
- реалізація державної політики у сфері поводження з радіоактивними відходами шляхом розробки та виконання довгострокової Державної програми поводження з радіоактивними відходами; 
- перегляд і затвердження Державної програми поводження з радіоактивними відходами кожні 3 роки;
- забезпечення мінімального рівня утворення радіоактивних відходів, якого можна досягти на практиці, інше.

 Фінансування Державної програми по поводженню з радіоактивними відходами здійснюється з спеціального Державного фонду поводження з радіоактивними відходами. Спеціальний фонд формується за рахунок:
- цільових відрахувань підприємств, установ та організацій, внаслідок діяльності яких утворюються радіоактивні відходи. Розмір відрахування визначається пропорційно кількості утворених відходів; 
- виплат підприємств, установ та організацій за тимчасове зберігання радіоактивних відходів на їх території, які нараховуються пропорційно строку зберігання і є такими, що стимулюють до передачі радіоактивних відходів спеціалізованим підприємствам для кондиціонування та захоронення, інших надходжень.

Розділ другий Закону присвячений питанням компетенції Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, Автономної Республіки Крим, місцевих органів державної виконавчої влади і органів місцевого самоврядування у сфері поводження з радіоактивними відходами.

Державному регулюванню безпеки у сфері поводження з радіоактивними відходами підлягають такі види діяльності:
- ведення державного обліку радіоактивних відходів, Державного кадастру сховищ радіоактивних відходів, місць їх захоронення, а також місць їх тимчасового зберігання;
- проектно-пошукові роботи по вибору майданчиків для розміщення об'єктів, призначених для поводження з радіоактивними відходами;
- перевезення та складування радіоактивних відходів.

Державне регулювання безпеки під час поводження з радіоактивними відходами здійснюють Міністерство охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки України, Міністерство охорони здоров'я України, Міністерство внутрішніх справ України, інші органи державної виконавчої влади згідно з законодавством.

Право на поводження з радіоактивними відходами мають юридичні та фізичні особи, що мають виданий у встановленому порядку дозвіл органу державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки на здійснення відповідного виду діяльності (ліцензіати).

Захоронення радіоактивних відходів здійснюють лише спеціалізовані підприємства по поводженню з радіоактивними відходами за наявності відповідної ліцензії, виданої у встановленому законодавством порядку. Виробники радіоактивних відходів передають їх спеціалізованим підприємствам по поводженню з радіоактивними відходами відповідно до затверджених норм, правил і стандартів. Радіоактивні відходи переходять у власність держави з часу підписання документа про передачу радіоактивних відходів від ліцензіата, в результаті діяльності якого вони утворилися. До передачі радіоактивних відходів у власність держави ліцензіат, внаслідок діяльності якого утворюються радіоактивні відходи, несе відповідальність за радіаційний захист та безпеку під час поводження з радіоактивними відходами. Попередня обробка та обробка радіоактивних відходів може здійснюватись ліцензіатом на підприємствах та в установах, де вони утворюються.

Державний облік радіоактивних відходів ведеться з метою уникнення можливості неконтрольованого накопичення радіоактивних відходів та забезпечення оперативного контролю за місцезнаходженням і переміщенням радіоактивних відходів, умовами їх зберігання та захоронення. Державний облік радіоактивних відходів включає ведення Державного реєстру радіоактивних відходів та ведення Державного кадастру сховищ радіоактивних відходів та переліку місць тимчасового зберігання радіоактивних відходів.

Зберігання та захоронення радіоактивних відходів дозволяється тільки у спеціально призначених для цього сховищах радіоактивних відходів. Під час зберігання або захоронення радіоактивних відходів забезпечується надійність їх ізоляції від навколишнього природного середовища системою природних та штучних бар'єрів. Радіаційна безпека сховищ радіоактивних відходів у звичайних умовах забезпечується дотриманням норм, правил і стандартів з ядерної та радіаційної безпеки.

Забезпечення фізичного захисту під час поводження з радіоактивними відходами передбачає єдину систему планування, координації та контролю за комплексом організаційних та технічних заходів, спрямованих на запобігання несанкціонованому проникненню до сховищ, доступу до радіоактивних відходів та їх використання, на своєчасне виявлення та припинення будь-яких посягань на цілісність і недоторканість споруд. Забороняється діяльність, пов'язана з поводженням з радіоактивними відходами, якщо не вжито заходів щодо забезпечення фізичного захисту.

Експлуатація сховищ радіоактивних відходів дозволяється після отримання ліцензії на право поводження з радіоактивними відходами. Експлуатація сховищ радіоактивних відходів здійснюється відповідно до норм, правил і стандартів з ядерної та радіаційної безпеки із забезпеченням радіаційного моніторингу за станом сховищ радіоактивних відходів. Закриття сховищ радіоактивних відходів здійснюється за рішенням органу державного управління у сфері поводження з радіоактивними відходами, погодженим з органом державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки. Припинення приймання радіоактивних відходів та консервація сховища радіоактивних відходів проводиться згідно з проектом закриття сховищ радіоактивних відходів та нормами, правилами і стандартами радіаційної безпеки. Після закриття сховища радіоактивних відходів забезпечується зниження можливості несанкціонованого доступу до законсервованого сховища.

Земельні ділянки, відведені під сховища радіоактивних відходів або об'єкти, призначені для поводження з радіоактивними відходами, надаються на весь визначений проектом період експлуатації та консервації згідно з земельним законодавством. Земельні ділянки, відведені під сховища радіоактивних відходів, виводяться з господарського обороту і відмежовуються від суміжних територій санітарно-захисними зонами. У межах санітарно-захисних зон забороняється проживання населення, проведення наукових досліджень без спеціальних дозволів, будь-яка інша діяльність, яка не забезпечує режим радіаційної безпеки.

Громадянам, які проживають або працюють у районі розташування сховищ радіоактивних відходів та об'єктів, призначених для поводження з радіоактивними відходами, гарантується право на компенсацію за шкоду, заподіяну цими сховищами і об'єктами. Соціальний захист персоналу, який працює з радіоактивними відходами, включає: обов'язкове державне медичне страхування, пільги щодо визначення пенсійного віку, скороченого робочого дня, обчислення надбавки до заробітної плати, отримання позик тощо.

Особи, винні у порушенні законодавства про поводження з радіоактивними відходами, несуть відповідальність за: 
- поводження з радіоактивними відходами без відповідної ліцензії;
- невиконання умов ліцензування під час поводження з радіоактивними відходами; 
- поставку, монтаж та введення в експлуатацію несправного обладнання; 
- несанкціоноване ввезення або вивезення радіоактивних відходів за межі України, інше. 
Увага! Інформація застаріла через те, що цей розділ тимчасово не оновлюється!


вгору