Закон України

„Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом

Дата набуття чинності:
11 червня 2003 року

Закон України „Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом”  регулює відносини у сфері запобігання та протидії запровадженню в легальний обіг доходів, одержаних злочинним шляхом, а також встановлює правові засади боротьби з фінансовим тероризмом.

Дія цього закону поширюється на відносини, що пов'язані із отриманням матеріальної вигоди та  характеризуються приховуванням і маскуванням незаконного походження коштів чи інших матеріальних цінностей або прав на них. Необхідною умовою визнання доходів таким, що добуті злочинним шляхом, за законом, є усвідомлення особою, яка їх добула незаконного характеру їх походження. Дія цього Закону поширюється на громадян України, іноземців та осіб без громадянства, а також юридичних осіб, їх філії, представництва та інші відокремлені підрозділи, що забезпечують здійснення фінансових операцій на території України.

Система фінансового моніторингу складається з двох рівнів - первинного та державного. Суб'єктами первинного фінансового моніторингу є:

 • банки, страхові та інші фінансові установи;
 • платіжні організації, члени платіжних систем, еквайрингові та клірингові установи;
 • товарні, фондові та інші біржі;
 • професійні учасники ринку цінних паперів;
 • інститути спільного інвестування;
 • гральні заклади, ломбарди, юридичні особи, які проводять будь-які лотереї;
 • підприємства, організації, які здійснюють управління інвестиційними фондами чи недержавними пенсійними фондами;
 • підприємства і об'єднання зв'язку, інші некредитні організації, які здійснюють переказ грошових коштів;
 • інші юридичні особи, які відповідно до законодавства здійснюють фінансові операції.

Суб'єктами державного моніторингу, згідно Закону, є
 • центральні органи виконавчої влади та Національний банк України, які відповідно до закону виконують функції регулювання та нагляду за діяльністю юридичних осіб, що забезпечують здійснення фінансових операцій;
 • спеціально уповноважений орган виконавчої влади з питань фінансового моніторингу - урядовий орган державного управління, який діє у складі Міністерства фінансів України (далі - Уповноважений орган).

Суб'єкт первинного фінансового моніторингу на підставі та на виконання цього Закону зобов'язаний:
 • проводити ідентифікацію особи, яка здійснює фінансову операцію, що підлягає фінансовому моніторингу;
 • забезпечувати виявлення і реєстрацію фінансових операцій, що відповідно до цього Закону підлягають фінансовому моніторингу;
 • надавати Уповноваженому органу інформацію про фінансову операцію, що підлягає обов'язковому фінансовому моніторингу, не пізніше ніж протягом трьох робочих днів з моменту її реєстрації;
 • сприяти суб'єктам державного фінансового моніторингу з питань проведення аналізу фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу;
 • зберігати документи, які стосуються ідентифікації осіб, якими здійснено фінансову операцію, що згідно з цим Законом підлягає фінансовому моніторингу;
 • виконувати інші передбачені цим Законом функції.

Суб'єкт первинного фінансового моніторингу на підставі наданих оригіналів або належним чином завірених копій фінансових документів ідентифікує осіб, які здійснюють фінансові операції, що згідно з цим Законом підлягають фінансовому моніторингу. Ідентифікація фізичних та юридичних осіб резидентів здійснюється за допомогою таких даних:

 • для фізичної особи - даних про прізвище, ім'я та по батькові, дата народження, серія та номер паспорта (або іншого документа, який посвідчує особу), дату видачі та орган, що його видав, місце проживання, ідентифікаційний номер згідно з Державним реєстром фізичних осіб - платників податків та інших обов'язкових платежів;
 • ля юридичних осіб - даних про найменування, юридичну адресу, державну реєстрації, ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром підприємств та організацій України, реквізити банку, в якому відкрито рахунок, та номер банківського рахунку.

Для ідентифікації юридичних та фізичних осіб суб'єктом первинного фінансового моніторингу встановлюються таки дані:

для фізичних осіб - прізвище, ім'я, по батькові, дата народження, серія та номер паспорта (або іншого документа, який посвідчує особу), дата видачі та орган, що його видав, громадянство, місце проживання або тимчасового перебування;

для юридичних осіб - повне найменування, місцезнаходження та реквізити банку, у якому відкрито рахунок, і номер банківського рахунку.

Фінансова операція підлягає обов'язковому фінансовому моніторингу, якщо сума, на яку вона проводиться, дорівнює чи перевищує 80000 гривень або дорівнює чи перевищує суму в іноземній валюті, еквівалентну 80000 гривень, та має одну або більше з нижчевикладених ознак.

 • переказ грошових коштів на анонімний рахунок за кордон і надходження грошових коштів з анонімного  рахунку з-за кордону;
 • купівля-чеків, дорожніх чеків або інших подібних платіжних засобів за готівку;
 • проведення фінансових операцій з цінними паперами у випадку, коли хоча б одна із сторін є фізичною або юридичною особою, що походить з країни, яка не бере участь у співробітництві у сфері запобігання та протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом.
Увага! Інформація застаріла через те, що цей розділ тимчасово не оновлюється!


вгору