Закон України

„Про засади функціонування ринку природного газу”

Дата набуття чинності:
24 липня 2010 року

Закон визначає правові, економічні та організаційні засади функціонування ринку природного газу.

Відповідно до статті 3 Закону державне управління у сфері функціонування ринку природного газу здійснює Кабінет Міністрів України та центральний орган виконавчої влади з питань забезпечення реалізації державної політики в нафтогазовому комплексі у межах повноважень, визначених законодавством.

Стаття 6 Закону передбачає, що діяльність, пов'язана з транспортуванням та розподілом трубопроводами, постачанням за регульованим та нерегульованим тарифами, зберіганням природного газу, провадиться за умови отримання відповідної ліцензії.

Суб'єкти ринку  природного газу мають рівні права доступу до Єдиної газотранспортної системи України (стаття 7 Закону).

Згідно статті 9 Закону ринок природного газу функціонує на конкурентних засадах, за винятком діяльності суб'єктів природних монополій.

Статтею 11 Закону встановлено, що відпуск природного газу споживачам здійснюється за умови наявності вузла обліку природного газу. Вузлом обліку природного газу є сукупність засобів вимірювальної техніки та допоміжних засобів, призначених для вимірювання у робочих умовах, реєстрації, збереження результатів вимірювання та розрахунків об'єму газу, приведеного до стандартних умов.

Постачання природного газу здійснюється відповідно до договору, за яким постачальник зобов'язується поставити споживачеві природний газ, якісні характеристики якого визначено стандартами, в обсязі та порядку, передбачених договором, а споживач зобов'язується сплачувати вартість прийнятого природного газу в розмірі, строки та порядку, передбачених договором (стаття 12 Закону).

Стаття 15 Закону передбачає, що зберігання (закачування, відбір) природного газу здійснюється відповідно до договору, за яким газозберігаюче підприємство зобов'язується зберігати у сховищах природний газ, переданий  йому власником такого газу або іншою особою, яка має право на передачу газу для зберігання, і повернути його особі, яка має право на отримання зазначеного газу, у схоронності та у строк, зазначений у договорі.

Відповідно до статті 18 Закону розрахунки за поставлений природний газ здійснюються споживачами відповідно до умов договорів, укладених з гарантованими постачальниками природного газу.

Розділ ІV Закону передбачає відповідальність за порушення законодавства з питань функціонування ринку природного газу.
Увага! Інформація застаріла через те, що цей розділ тимчасово не оновлюється!


вгору