Закон України

“Про акредитацію органів з оцінки відповідності”

Дата набуття чинності:
13 червня 2001 року

Цей Закон визначає правові, організаційні та економічні засади акредитації органів з оцінки відповідності в Україні.

Згідно ст.1 Закону акредитація - це процедура, у ході якої документально засвідчується компетентність юридичної особи чи відповідного органу з оцінки відповідності здійснювати випробування, калібрування, сертифікацію або контроль.

Відповідно до цього Закону можуть бути акредитовані:
 • випробувальні та калібрувальні лабораторії;
 • органи із сертифікації продукції, процесів та послуг;
 • органи із сертифікації систем якості, систем управління якістю, систем управління довкіллям;
 • органи із сертифікації персоналу;
 • органи контролю.

Згідно ст.6 Закону акредитація здійснюється державною неприбутковою організацією -національним органом з акредитації (на далі НОА).

НОА утворюється центральним органом виконавчої влади з питань економіки.

До основних функцій НОА належить:
 • прийняття рішення щодо акредитації, її поновлення, тимчасового зупинення або визнання недійсною;
 • здійснення контролю за відповідністю діяльності акредитованих органів вимогам акредитації;
 • ведення реєстрів акредитованих органів з оцінки відповідності, а також персоналу з акредитації;
 • представництво та участь від України у міжнародних, європейських та регіональних організаціях з акредитації;
 • організація інформаційного забезпечення з питань акредитації.

До складу НОА входять:
 • технічні комітети з акредитації;
 • Рада з акредитації;
 • комісія з апеляцій.

Основні функції та правові засади діяльності Ради з акредитації, технічних комітетів з акредитації  та комісії з апеляції визначаються в ст.7, 8 та 9 Закону.

Порядок проведення акредитації визначається в ст.11 Закону. У разі прийняття рішення про акредитацію органу з оцінки відповідності йому видається атестат про акредитацію зі строком дії до трьох років, та надається право використання Національного знаку акредитації.

Розмір та порядок оплати робіт з акредитації встановлюється відповідно до правил, які затверджуються центральним органом виконавчої влади з питань економіки.

Якщо міжнародним договором, згода на обов'язковість якого надана Верховною Радою України, встановлено інші норми, ніж передбачені цим Законом, то застосовуються норми міжнародного договору.
Увага! Інформація застаріла через те, що цей розділ тимчасово не оновлюється!


вгору