Друкувати   Шрифт: або Ctrl + mouse wheel
Закон України

„Про державно-приватне партнерство”

Дата набуття чинності:
30 жовтня 2010 року

Закон визначає організаційно-правові засади взаємодії державних партнерів з приватними партнерами та основні  принципи державно-приватного партнерства на договірній основі.

Відповідно до статті 1 Закону державно-приватне партнерство – це співробітництво між державою Україна, Автономною Республікою Крим, територіальними громадами в особі відповідних органів державної влади та органів місцевого самоврядування (державними партнерами) та юридичними особами, крім державних та комунальних підприємств, або фізичними особами - підприємцями (приватними партнерами), що здійснюється на основі договору.

Згідно статті 5 Закону у рамках здійснення державно-приватного партнерства відповідно до Закону та інших законодавчих актів України можуть укладатися договори про:
 • концесію;
 • спільну діяльність;
 • розподіл продукції;
 • інші договори.

У разі якщо для здійснення державно-приватного партнерства необхідне користування земельною ділянкою, державний партнер забезпечує приватному партнеру можливість використання такої ділянки на строк, встановлений договором, укладеним у рамках державно-приватного партнерства (стаття 8 Закону).

Стаття 9 Закону встановлює, що фінансування державно-приватного партнерства може здійснюватися за рахунок:
 • фінансових ресурсів приватного партнера;
 • фінансових ресурсів, запозичених в установленому порядку;
 • коштів державного та місцевих бюджетів;
 • інших джерел, не заборонених законодавством.

Стаття 13 Закону передбачає, що рішення про здійснення державно-приватного партнерства щодо об'єктів державної власності, проведення конкурсу та затвердження результатів конкурсу з визначення приватного партнера приймаються Кабінетом  Міністрів України чи уповноваженим ним органом.

Відповідно до статті 14 Закону визначення приватного партнера для укладення договору (договорів) у рамках державно-приватного партнерства здійснюється виключно на конкурсних засадах, крім випадків, передбачених законом.

Статтею 18 Закону встановлено, що державна підтримка здійснення державно-приватного партнерства може надаватися:
 • шляхом надання державних гарантій, гарантій Автономної Республіки Крим та місцевого самоврядування;
 • шляхом фінансування за рахунок коштів державного чи місцевих бюджетів та інших джерел згідно із загальнодержавними та місцевими програмами;
 • в інших формах, передбачених законом.

Держава гарантує додержання встановлених законодавством України умов для провадження діяльності приватних партнерів, пов'язаної з виконанням договорів, укладених у рамках державно-приватного партнерства, додержання прав і законних інтересів приватних партнерів.

Приватні партнери мають право на відшкодування збитків, завданих їм внаслідок дій, бездіяльності або неналежного виконання органами державної влади та органами місцевого самоврядування, їх посадовими особами своїх обов'язків, передбачених законодавством України, у порядку, встановленому законодавством України (стаття 20 Закону).