Друкувати   Шрифт: або Ctrl + mouse wheel
Закон України

Про поводження з вибуховими матеріалами промислового призначення

Дата набуття чинності:
19 січня 2005 року

Закон регулює відносини, що виникають у процесі поводження з вибуховими матеріалами, і спрямований на охорону життя та здоров'я людини, забезпечення національної безпеки, громадського порядку та охорони довкілля.

Закон регулює відносини, пов'язані з поводженням з вибуховими матеріалами промислового призначення. Дія Закону не поширюється на відносини, пов'язані з поводженням з вибуховими матеріалами, призначеними для військового та спеціального використання.

Державне регулювання у сфері поводження з вибуховими матеріалами здійснюють Кабінет Міністрів України, центральний орган виконавчої влади з питань промислової політики, Міністерство внутрішніх справ України, спеціально уповноважені центральні органи виконавчої влади у сфері поводження з вибуховими матеріалами: спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань нагляду за охороною праці та державного гірничого нагляду, інші спеціально уповноважені центральні органи виконавчої влади в межах їх повноважень, визначених законом.

В Законі наведені повноваження вищезазначених державних органів у сфері поводження з вибуховими матеріалами.

Виробництво, зберігання, перевезення, реалізація вибухових матеріалів та проведення вибухових робіт провадяться суб'єктами господарювання, які мають відповідний дозвіл або ліцензію. Виробництво пластичних вибухових матеріалів, у тому числі вибухових матеріалів у гнучкій або еластичній листовій формі, здійснюється за умови їх обов'язкового маркування в порядку, визначеному законодавством.

Виробництво вибухових матеріалів здійснюється на спеціалізованих підприємствах або на стаціонарних і пересувних пунктах в умовах підприємств, що проводять вибухові роботи, на підставі ліцензії, яка видається органом виконавчої влади. Порядок облаштування та експлуатації стаціонарних і пересувних пунктів з виробництва вибухових матеріалів установлюється спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань нагляду за охороною праці та державного гірничого нагляду.

Розроблені, ввезені в Україну та конверсійні вибухові матеріали, обладнання для їх виготовлення, засоби механізації, пристрої та апаратура для вибухових робіт підлягають обов'язковим випробуванням. Порядок проведення випробувань визначається спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань нагляду за охороною праці та державного гірничого нагляду. Складовими частинами обов'язкових випробувань є державна екологічна експертиза документації та державна санітарно-епідемічна експертиза вибухових матеріалів.

Придбання вибухових матеріалів здійснюється за дозволом відповідного міського, районного відділу (управління) внутрішніх справ. Порядок видачі дозволу на придбання вибухових матеріалів визначається Міністерством внутрішніх справ України. Строк дії дозволу на придбання вибухових матеріалів становить шість місяців з дня його видачі.

Перевезення вибухових матеріалів у межах України здійснюється згідно з вимогами Закону України "Про перевезення небезпечних вантажів" та інших нормативно-правових актів. Порядок видачі дозволу на перевезення вибухових матеріалів установлюється Міністерством внутрішніх справ України.

Вибухові матеріали зберігаються у спеціальних місцях, де виключається можливість несанкціонованого доступу, забезпечується їх схоронність, додержання комплексу вимог технічної безпеки, які встановлюються спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань нагляду за охороною праці та державного гірничого нагляду. Порядок видачі дозволу на зберігання вибухових матеріалів та вимоги до порядку їх зберігання встановлюються Міністерством внутрішніх справ України.

Вибухові роботи проводяться виключно суб'єктами господарювання - юридичними особами на підставі дозволу, який видається спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань нагляду за охороною праці та державного гірничого нагляду відповідно до законодавства.

Вибухові матеріали знищуються суб'єктами господарювання, які мають ліцензію на виробництво вибухових речовин і матеріалів або дозвіл на проведення вибухових робіт, відповідно до вимог нормативно-технічної документації. Порядок знищення вибухових матеріалів визначається спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань нагляду за охороною праці та державного гірничого нагляду.

Ввезення на територію України вибухових матеріалів, обладнання і технологій для їх виробництва та проведення вибухових робіт здійснюється відповідно до законодавства в галузі експортного контролю на підставі дозволу Міністерства внутрішніх справ України. Забороняється ввезення, вивезення та транзит через територію України немаркованих вибухових матеріалів.

До проведення робіт у сфері поводження з вибуховими матеріалами допускаються особи, які мають повну загальну середню освіту і в установленому законодавством порядку здобули відповідну професійно-технічну освіту та пройшли стажування.