Закон України

Про сертифіковані товарні склади та прості і подвійні складські свідоцтва

Дата набуття чинності:
19 квітня 2005 року

Закон регулює правовідносини, пов'язані з оформленням, видачею, погашенням простих і подвійних складських свідоцтв, визначає порядок їх реєстрації та спрямований на створення правових, економічних, організаційних умов функціонування цих документів під час зберігання товарів на товарних складах.

Дія Закону не поширюється на правовідносини, що виникають стосовно:
- об'єктів нерухомості, електроенергетики,
- зберіганням цінних паперів, їх сертифікатів, банківських білетів (банкнот) та монет, які є законним платіжним засобом;
- тварин;
- товарів, обтяжених правами застави;
- товарів, термін придатності яких з дня прийняття на зберігання не перевищує 90 днів, а також товарів, щодо яких порушено судом провадження про витребування з чужого незаконного володіння;
- товарів, що передані в користування на умовах оренди, лізингу або прокату.

Складські свідоцтва бувають двох видів - прості складські свідоцтва і подвійні складські свідоцтва. Складські свідоцтва видаються лише сертифікованими складами, які отримали сертифікат про відповідність надання послуг із зберігання.

Просте складське свідоцтво видається на пред'явника.

Подвійне складське свідоцтво складається з двох частин - складського свідоцтва та заставного свідоцтва, які можуть бути відокремлені одне від одного. Подвійне складське свідоцтво є іменним.

Якщо на зберігання приймається товар, який визначений родовими ознаками, то в обох частинах складського свідоцтва робиться відповідний запис.

Бланки складських свідоцтв є документами суворого обліку. Форма, порядок виготовлення і використання бланків складських свідоцтв встановлюються законодавством.

Просте або подвійне складське свідоцтво видається власнику товару чи уповноваженій ним особі сертифікованим складом після прийняття товару на зберігання. Складське свідоцтво видається окремо на кожний вид товару, визначений родовими або індивідуальними ознаками. Реєстр складських свідоцтв ведуть сертифіковані склади.

За договором складського зберігання сертифікований склад зобов'язується за плату зберігати товар, переданий йому поклажодавцем, і повернути цей товар у схоронності. Договір складського зберігання укладається в письмовій формі. Письмова форма договору складського зберігання вважається дотриманою, якщо прийняття товару на товарний склад посвідчене простим або подвійним складським свідоцтвом. Плата за зберігання товару, строки та порядок її внесення визначаються договором складського зберігання.

Товар, прийнятий на зберігання за подвійним складським свідоцтвом, може бути предметом застави протягом строку його зберігання. Застава товару, прийнятого на зберігання за подвійним складським свідоцтвом, виникає після відокремлення і передачі заставної частини складського свідоцтва (заставного свідоцтва) від заставодавця заставодержателю з моменту укладення відповідного договору застави. Строк застави не може перевищувати строк зберігання товару.

Сертифікований склад зобов'язаний повернути товар на першу вимогу володільця складського свідоцтва. Товар може бути виданий із складу за рішенням суду або в порядку примусового стягнення лише за подвійним складським свідоцтвом згідно із Законом України "Про виконавче провадження". При цьому видане на цей товар подвійне складське свідоцтво погашається і в реєстрі складських свідоцтв робиться запис про його погашення.

Володілець простого складського свідоцтва має право розпоряджатися товаром, прийнятим на зберігання за цим свідоцтвом. Передача прав, встановлених простим складським свідоцтвом, здійснюється шляхом його передачі іншому держателю за зробленим на простому складському свідоцтві передавальним написом. Володілець простого складського свідоцтва може передати його в заставу. При цьому просте складське свідоцтво вилучається у поклажодавця і перебуває у володінні заставодержателя.

Володілець обох частин подвійного складського свідоцтва має право розпоряджатися товаром, що зберігається на сертифікованому складі. Володілець заставної частини подвійного складського свідоцтва (заставного свідоцтва) має лише право застави на товар.

Реалізація заставленого товару, на який звернено стягнення, здійснюється в порядку, передбаченому Законом України "Про заставу".

У разі втрати подвійного складського свідоцтва його володілець зобов'язаний негайно звернутися з письмовою заявою до сертифікованого складу. Сертифікований склад робить відповідний запис у реєстрі складських свідоцтв про втрату подвійного складського свідоцтва. Дублікат на втрачене подвійне складське свідоцтво не видається.

При втраті простого складського свідоцтва його відновлення та відновлення прав поклажодавця не здійснюється.

Права за простим складським свідоцтвом передаються шляхом здійснення на них передавального напису, який засвідчує перехід прав за ними до іншої особи. Передавальний напис здійснюється на зворотному боці свідоцтва чи на приєднаному до нього аркуші, що є невід'ємною частиною відповідного свідоцтва. Передавальний напис переносить усі права, що випливають із простого складського свідоцтва. Передавальний напис, зроблений фізичною особою, обов'язково повинен бути нотаріально посвідчений.
Увага! Інформація застаріла через те, що цей розділ тимчасово не оновлюється!


вгору