Закон України

“Про загальний військовий обов'язок і військову службу”

Дата набуття чинності:
12 травня 1992 року

Нормами Закону України “Про загальний військовий обов'язок і військову службу” здійснюється правове регулювання суспільних відносин стосовно загального військового обов'язку і військової служби з метою реалізації громадянами України конституційного обов'язку щодо захисту Вітчизни. Громадяни мають право на заміну загального військового обов'язку альтернативною (невійськовою) службою. Загальний військовий обов'язок не поширюється на іноземців та осіб без громадянства, що перебувають на території України.

Збройні Сили України, Державна прикордонна служба України, війська Цивільної оборони України та інші військові формування комплектуються військовослужбовцями через військові комісаріати шляхом:
- призову громадян на військову службу на підставі загального військового обов'язку;
- прийняття громадян на військову службу за контрактом.

Кожному військовослужбовцю і військовозобов'язаному присвоюється військове звання. Для військовослужбовців встановлюються військова форма та знаки розрізнення. Облік військовозобов'язаних та призовників провадиться за місцем їх проживання.

Президент України за поданням Прем'єр-міністра України призначає та за власною ініціативою припиняє повноваження Міністра оборони України.

На строкову військову службу, на підставі Указу Президента призиваються придатні до неї за станом здоров'я і віком громадяни чоловічої статі, яким до дня відправки у військові частини виповнилося 18 років. Указ Президента України публікується у ЗМІ не пізніш як за місяць до початку призову. Громадяни жіночої статі, у мирний час, на добровільній основі, можуть вступити на військову службу за контрактом. За ухилення громадянина від проходження військової служби, він несе відповідальність, у відповідності з законом.
Громадяни України звільняються від призову:
- призовники, які на день відправки на строкову військову службу досягли 25-річного віку;
- офіцери запасу, віком понад 30 років, для проходження військової служби на посадах офіцерського складу.

Законом врегульовані особливості проходження військової служби за контрактом та встановлено граничний вік перебування осіб на військовій службі. 

Військовозобов'язані, що перебувають у запасі, призиваються на навчальні та спеціальні збори. Час і строки проведення навчальних зборів військовозобов'язаних визначаються Міністром оборони України. Загальний строк зборів під час перебування в запасі не може перевищувати 10 місяців.

Звільнення військовослужбовців з військової служби здійснюється: в запас та у відставку.

Рішення про загальну або часткову мобілізацію та введення воєнного стану в Україні, або в окремих її місцевостях, приймається Президентом України у разі загрози нападу або небезпеки державній незалежності України. Призову на військову службу під час мобілізації підлягають громадяни, які перебувають у запасі і не заброньовані в установленому порядку на період мобілізації. Порядок та строки звільнення у зв'язку з демобілізацією визначаються Указом Президента України.

Фінансове і матеріальне забезпечення заходів, пов'язаних з виконанням загального військового обов'язку, проводиться за рахунок коштів Державного бюджету України.
Увага! Інформація застаріла через те, що цей розділ тимчасово не оновлюється!


вгору