Закон України

“Про приватизацію невеликих державних підприємств (малу приватизацію)”

Дата набуття чинності:
24 квітня 1992 року

Закон був викладений у новій редакції 15 травня 1996 року.

Закон встановлює правовий механізм приватизації цілісних майнових комплексів невеликих державних підприємств шляхом їх відчуження на користь одного покупця одним актом купівлі-продажу.

Сферою застосування Закону є галузі, які підлягають першочерговій приватизації: переробна і місцева промисловість, промисловість будівельних матеріалів, легка і харчова промисловість, будівництво, окремі види транспорту, торгівля і громадське харчування, побутове обслуговування населення, житлово-експлуатаційне і ремонтне господарство.

До об'єктів малої приватизації Закон відносить:
 • цілісні майнові комплекси невеликих державних підприємств;
 • окреме індивідуально визначене майно;
 • об'єкти незавершеного будівництва та законсервовані об'єкти.

Відповідно до ст. 5 Закону покупцями об'єктів малої приватизації не можуть бути:
 • юридичні особи, у майні яких частка державної власності перевищує 25 відсотків;
 • органи державної влади;
 • працівники органів приватизації та інші особи, яким відповідно до чинного законодавства заборонено займатися підприємницькою діяльністю.

Розділ ІІ Закону визначає порядок проведення підготовки до приватизації невеликих державних підприємств.

Приватизація об'єктів малої приватизації може здійснюватись шляхом:
 • викупу;
 • продажу на аукціоні, за конкурсом.

Викуп застосовується щодо об'єктів малої приватизації:
 • не проданих на аукціоні, за конкурсом;
 • включених до переліку об'єктів, що підлягають приватизації шляхом викупу;
 • зданих в оренду, якщо право на викуп було передбачено договором оренди, укладеним до набрання чинності Законом України “Про оренду державного майна”.

Продаж об'єктів малої приватизації на аукціоні полягає у передачі права власності покупцю, який запропонував у ході торгів найвищу ціну. Продаж об'єктів малої приватизації за конкурсом полягає у передачі права власності покупцю, який запропонував найкращі умови подальшої експлуатації об'єкта або за рівних умов - найвищу ціну. Продаж об'єктів приватизації на аукціоні, за конкурсом здійснюється за наявності не менш як двох покупців.

Право власності на державне майно підтверджується договором купівлі-продажу, який укладається між покупцем та уповноваженим представником відповідного органу приватизації. Право володіння, користування і розпорядження об'єктом приватизації переходить до покупця з моменту нотаріального посвідчення договору купівлі-продажу. Після придбання об'єкта його новий власник стає правонаступником прав і обов'язків приватизованого підприємства.

Закон визначає обов'язкові умови договору купівлі-продажу об'єкту приватизації:
 • назву підприємства, його адресу;
 • відомості про продавця та покупця;
 • остаточну ціну продажу;
 • взаємні зобов'язання продавця і покупця;
 • номери їх розрахункових рахунків;
 • назви і адреси банківських установ;
 • умови внесення платежів;
 • зобов'язання сторін, які були визначені умовами аукціону, конкурсу чи викупу;
 • відповідальність за невиконання вищезазначених зобов'язань.

Увага! Інформація застаріла через те, що цей розділ тимчасово не оновлюється!


вгору