Закон України

“Про оперативно-розшукову діяльність”

Дата набуття чинності:
27 березня 1992 року

Прийняття цього Закону дозволяє визначити порядок та підстави проведення оперативно-розшукової діяльності в Україні. За Законом оперативно-розшукова діяльність - це система гласних і негласних пошукових, розвідувальних та контррозвідувальних заходів, що здійснюються із застосуванням оперативних та оперативно-технічних засобів.

Оперативно-розшукова діяльність може здійснюватися тільки оперативними підрозділами:
Міністерства внутрішніх справ - кримінальною, транспортною та спеціальною міліцією, спеціальними підрозділами по боротьбі з організованою злочинністю, судовою міліцією;
Служби безпеки України - розвідкою, контррозвідкою, військовою контррозвідкою, підрозділами захисту національної державності, спеціальними підрозділами боротьби з корупцією та організованою злочинною діяльністю, оперативно-технічними, внутрішньої безпеки, оперативного документування, боротьби з тероризмом і захисту учасників кримінального судочинства та працівників правоохоронних органів;
Державної прикордонної служби України - розвідувальним органом, підрозділами з охорони державного кордону та Морської охорони, забезпечення внутрішньої безпеки, забезпечення власної безпеки, оперативного документування та оперативно-технічними;
управління державної охорони - підрозділом оперативного забезпечення охорони;
органів державної податкової служби - оперативними підрозділами податкової міліції;
органів і установ Державного департаменту України з питань виконання покарань - оперативними підрозділами;
розвідувального органу Міністерства оборони України - оперативними, оперативно-технічними власної безпеки.

При цьому зауважується, що проведення оперативно-розшукової діяльності іншими підрозділами зазначених органів, підрозділами інших міністерств, відомств, громадськими, приватними організаціями та особами забороняється.

Відповідно до Закону підставами для проведення оперативно-розшукової діяльності є, зокрема:
наявність достатньої інформації, що потребує перевірки за допомогою оперативно-розшукових заходів і засобів
запити повноважних державних органів, установ та організацій про перевірку осіб у зв'язку з їх допуском до державної таємниці і до роботи з ядерними матеріалами та на ядерних установках;
потреба в отриманні розвідувальної інформації в інтересах безпеки суспільства і держави.

Забороняється приймати рішення про проведення оперативно-розшукових заходів при відсутності вищевказаних підстав.

Підрозділам для виконання завдань оперативно-розшукової діяльності надається право:
проводити контрольні закупки товарів, предметів, речовин з метою виявлення фактів протиправних діянь;
брати участь у перевірці фінансово-господарської діяльності підприємств, установ, організацій та окремих осіб;
проводити операції по захопленню злочинців, припиненню злочинів, розвідувально-підривної діяльності спецслужб іноземних держав, організацій та окремих осіб;
негласно виявляти та фіксувати сліди злочину, документи та інші предмети, що можуть бути доказами підготовки або вчинення такого злочину, чи одержувати розвідувальну інформацію, у тому числі шляхом проникнення оперативного працівника в приміщення, транспортні засоби, на земельні ділянки;
здійснювати проникнення в злочинну групу негласного працівника оперативного підрозділу або особи, яка співробітничає з ним, із збереженням в таємниці достовірних даних щодо їх особистості;
знімати інформацію з каналів зв'язку, застосовувати інші технічні засоби отримання інформації;
контролювати шляхом відбору за окремими ознаками телеграфно-поштові відправлення;
здійснювати візуальне спостереження в громадських місцях із застосуванням фото-, кіно- і відеозйомки, оптичних та радіоприладів, інших технічних засобів;
мати гласних і негласних штатних та позаштатних працівників;
створювати з метою конспірації підприємства, організації;
застосовувати засоби фізичного впливу, спеціальні засоби та вогнепальну зброю.

Негласне проникнення до житла чи до іншого володіння особи, зняття інформації з каналів зв'язку, контроль за листуванням, телефонними розмовами, телеграфною та іншою кореспонденцією, застосування інших технічних засобів одержання інформації проводяться тільки за рішенням суду.

Проведення оперативно-розшукових заходів здійснюється після заведення оперативно-розшукової справи. Закон встановлює строки ведення оперативно-розшукових справ та підстави для їх закриття.

Для органів державної влади, підприємств, установ та організацій встановлюється обов'язок сприяти оперативним підрозділам у вирішенні завдань оперативно-розшукової діяльності.

Закон встановлює, що одержані внаслідок оперативно-розшукової діяльності відомості, які стосуються особистого життя, честі, гідності людини і не містять інформації про вчинення заборонених законом дій, зберіганню не підлягають і повинні бути знищені. Виняток встановлено для відомостей, які стосуються терористичних актів.

Генеральним прокурором України, прокурорами Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя здійснюється нагляд за додержанням законів при проведенні оперативно-розшукової діяльності.
Увага! Інформація застаріла через те, що цей розділ тимчасово не оновлюється!


вгору