Закон України

“Про колективне сільськогосподарське підприємство”

Дата набуття чинності:
1 березня 1992 року

Закон України “Про колективне сільськогосподарське підприємство” визначає правові, економічні, соціальні та організаційні умови діяльності колективного сільськогосподарського підприємства.

Колективне сільськогосподарське підприємство, в подальшому КСП, створюється за бажанням громадян на добровільних засадах на їх загальних зборах. КСП є добровільним об'єднанням громадян у самостійне підприємство (юридична особа) для спільного виробництва сільгосппродукції та товарів і діє на засадах підприємництва та самоврядування. Взаємовідносини з іншими суб'єктами господарювання будуються на договірній основі.

Членами підприємства можуть бути громадяни України, які досягли 16-річного віку. Управління КСП здійснюють загальні збори членів підприємства (найвищий органом самоврядування), збори уповноважених або створений ними орган управління підприємства, якому передано окремі функції по господарському управлінню колективним майном.

Підприємство самостійно визначає форми, системи і розміри оплати праці його членів та інших працівників які працюють за трудовим договором або контрактом.

Майно підприємства належить його членам на праві спільної часткової власності і складається з: землі, основних та оборотних засобів виробництва, грошових та майнових внесків його членів, виробленої продукції, доходів і придбаного майна.

Правонаступника КСП (при реорганізації) віддають його членам або їх спадкоємцям належні їм паї за рахунок майна, яке було віднесене до складу пайового фонду підприємства на дату його реорганізації і передане на баланс правонаступникам. 

Об'єкти соціальної сфери, житлового фонду (у т.ч. незавершеного будівництва), а також внутрішньогосподарські меліоративні системи підприємств, що не підлягали паюванню в процесі реорганізації цих підприємств та передані на баланс підприємств-правонаступників, підлягають безоплатній передачі до комунальної власності в порядку, встановленому КМУ.

Ліквідація підприємства здійснюється ліквідаційною комісією, яка утворюється загальними зборами членів підприємства, або за рішенням суду (у випадку визнання КСП банкрутом).
Увага! Інформація застаріла через те, що цей розділ тимчасово не оновлюється!


вгору