Закон України

„Про наукову та науково-технічну діяльність”

Дата набуття чинності:
24 березня 1992 року

Цей Закон визначає правові, організаційні та фінансові засади функціонування системи заходів, спрямованих на створення умов для наукової і науково-технічної діяльності, а також забезпечення потреб суспільства і держави у технологічному розвитку.

Науково-технічна діяльність Законом визначена як інтелектуальна творча діяльність, спрямована на одержання і використання нових знань у всіх галузях техніки і технологій. Основними завданнями Закону є визначення правового статусу суб'єктів наукової і науково-технічної діяльності, матеріальних та моральних стимулів забезпечення престижності та зумовленої суспільними потребами пріоритетності цієї сфери людської діяльності, залучення до неї інтелектуального потенціалу нації.

До суб'єктів науково-технічної діяльності Закон відносить вчених, наукових та науково-педагогічних працівників, а також наукові установи, вищі навчальні заклади, громадські організації, що проводять наукову та науково-технічну діяльність.

Закон також встановлює умови та порядок надання державної підтримки науковим установам, діяльність яких має важливе значення для життєдіяльності суспільства. В зв'язку з цим Закон передбачає створення державного реєстру наукових установ, до якого включаються наукові установи та організації, яким за рішенням уповноваженого державного органу має надаватись державна підтримка.

В законі зазначається, що Національна академія наук України та галузеві академії наук - Українська академія аграрних наук, Академія медичних наук України, Академія педагогічних наук України, Академія правових наук України, Академія мистецтв України є державними науковими організаціями, що засновані на державній власності. Національна академія наук України, згідно Закону, вища наукова організація України, яка організує і здійснює фундаментальні та прикладні дослідження з найважливіших проблем природничих, технічних і гуманітарних наук, а також координує здійснення фундаментальних досліджень в наукових установах та організаціях.

Законом визначено класифікація посад наукових працівників, а також вчених супінів, порядок їх заміщення та правовий статус осіб, що їх займають. Крім того Закон містить положення присвячені особливостям пенсійного та соціального забезпечення наукових працівників, порядку визначення розміру пенсій, умов їх призначення та інше.

Законом також регулюються відносини у сфері державного управління науково-технічною діяльністю, встановлюється повноваження центральних органів державної влади щодо суб'єктів цієї діяльності., визначаються принципи, форми та методи державного регулювання згаданих відносин.

Законом передбачається створення державного фонду фундаментальних досліджень з метою фінансової підтримки фундаментальних наукових досліджень у галузі природничих, технічних і гуманітарних наук.
Увага! Інформація застаріла через те, що цей розділ тимчасово не оновлюється!


вгору