Закон України

“Про товарну біржу”

Дата набуття чинності:
10 грудня 1991 року

Відповідно до Закону товарна біржа - це організація, що об'єднує юридичних і фізичних осіб, які здійснюють виробничу і комерційну діяльність, і має за мету надання послуг в укладенні біржових угод, виявлення товарних цін, попиту і пропозицій на товари, вивчення, упорядкування і полегшення товарообігу і пов'язаних з ним торговельних операцій.

Товарна біржа не займається комерційним посередництвом і не має на меті одержання прибутку.

Закон встановлює права та обов'язки товарної біржі.

Засновниками і членами товарної біржі не можуть бути органи державної влади. Товарна біржа засновується на підставі відповідного договору між засновниками. Кожен із засновників товарної біржі зобов'язаний сплатити пайовий внесок. Товарна біржа діє на підставі статуту. У статуті товарної біржі повинно бути зазначено:
 • найменування та місцезнаходження біржі;
 • склад засновників;
 • предмет і цілі діяльності біржі;
 • види фондів, що утворюються біржею;
 • органи управління біржею, порядок їх утворення та компетенція, організаційна структура біржі;
 • порядок прийняття у члени біржі та припинення членства;
 • права та обов'язки членів біржі та біржі перед третіми особами, а також членів біржі перед біржею та біржі перед її членами;
 • порядок і умови застосування санкцій;
 • майнова відповідальність членів біржі;
 • порядок припинення біржі.

Органами управління товарної біржі є:
 • загальні збори членів;
 • біржовий комітет;
 • контрольна комісія.

Законом передбачається, що майно товарної біржі формується за рахунок:
 • пайових, вступних та періодичних внесків;
 • надходження від біржових операцій та надання послуг підрозділами біржі;
 • штрафів за порушення статуту біржі та правил біржової торгівлі;
 • інших грошових надходжень, які не суперечать чинному законодавству.

Згідно Закону біржова операція - це угода, яка відповідає сукупності наступних умов:
 • якщо вона являє собою купівлю-продаж, поставку або обмін товарів, допущених до обігу на товарній біржі;
 • якщо її учасниками є члени біржі;
 • якщо вона зареєстрована на біржі не пізніше наступного за здісненням угоди дня.

Біржові операції дозволяється здійснювати тільки членам біржі або брокерам. Біржові брокери - це фізичні особи, зареєстровані на біржі. Біржові брокери виконують доручення членів товарної біржі, яких вони представляють, щодо здійснення біржових операцій шляхом підшукування контрактів і поданні здійснюваних ними операцій для реєстрації на біржі.

На товарній біржі забороняється:
 • купівля-продаж товарів з метою впливу на динаміку цін;
 • будь-які погоджені дії учасників біржової торгівлі, які мають своєю метою або можуть призвести до зміни чи фіксації поточних біржових цін;
 • поширення неправдивих відомостей, що можуть призвести до штучної зміни кон'юнктури.
Увага! Інформація застаріла через те, що цей розділ тимчасово не оновлюється!


вгору