Закон України

„Про Центральну виборчу комісію”

Дата набрання чинності:
9 липня 2004 року.

Законом України „Про Центральну виборчу комісію” визначений порядок утворення, правовий статус, основні засади організації діяльності Центральної виборчої комісії. Встановлюється, що Центральна виборча комісія (надалі - комісія) - це постійно діючий колегіальний державний орган, до компетенції якого належить забезпечення організації підготовки та проведення виборів і референдумів в Україні. Одним з головних завдань Центральної виборчої комісії, згідно Закону, є забезпечення реалізації та захисту конституційних виборчих прав громадян України і права на участь у референдумах, суверенного права Українського народу на виявлення своєї волі.

За Законом Центральна виборча комісія очолює систему виборчих комісій, що утворюються для забезпечення організації виборів народних депутатів України, Президента України, депутатів місцевих рад, сільських селищних та міських голові, а також організації місцевих та всеукраїнських референдумів.

Основними принципами роботи Комісії є верховенство права, законність, незалежність, об'єктивність, компетентність, професійність, колегіальність розгляду і вирішення питань, обґрунтованість прийнятих рішень, відкритість та публічність.

Законом визначено, що до складу комісії включаються особи, кандидатуру яких було затверджено Верховною Радою України за поданням Президента України. Строк повноважень члена комісії складає 7 років. Закон встановлюється, що членом Комісії може бути тільки особа, що відповідає наступним вимогам:
  • не має непогашених та не знятих судимостей,
  • є громадянином України,
  • досягла 25-річного віку,
  • володіє державною мовою,
  • постійно проживає в Україні протягом останніх п'яти років,
  • є дієздатною.

Згідно Закону член комісії не може бути народним депутатом України або мати інший представницький мандат, входити до складу інших виборчих комісій та комісій з референдумів, бути членом ініціативної групи всеукраїнського чи місцевого референдуму, займатися підприємницькою діяльністю, бути повіреним третіх осіб у справах Комісії, виконувати роботу на умовах сумісництва (крім наукової, викладацької та творчої діяльності), входити до складу правління чи інших виконавчих органів організацій, що мають на меті отримання прибутку. Крім того, Закон забороняє членам Комісії входити до складу органів виконавчої влади та виконавчих органів місцевого самоврядування.

Центральна виборча комісія, за Законом, очолюється Головою комісії, який обирається на її засіданні з числа її членів.

Закон також присвячений регулюванню організаційної діяльності Центральної виборчої комісії. Впорядковані питання подання звернень до Комісії та порядку їх розгляду. Визначені межи компетенції Центральної виборчої комісії, а також встановлений правовий статус її членів, врегульовані інші питання.
Увага! Інформація застаріла через те, що цей розділ тимчасово не оновлюється!


вгору