Закон України

“Про оборону України”

Дата набуття чинності:
25 грудня 1991 року

Закон України “Про оборону України” Законом України від 5 жовтня 2000 року за N 2020-III, був викладений у новій редакції.

Закон України “Про оборону України”, в подальшому - Закон, встановлює засади оборони України, а також повноваження органів державної влади, органів самоврядування, обов'язки підприємств, установ та організацій, права та обов'язки громадян України у сфері оборони. 

Оборона України базується на готовності та здатності органів державної влади, місцевого самоврядування та національної економіки до переведення, з мирного на воєнний стан та відсічі збройній агресії, ліквідації збройного конфлікту, а також готовності населення і території держави до оборони.

У разі збройної агресії проти України, або загрози нападу на неї, Президент України має право приймати рішення про загальну або часткову мобілізацію, введення воєнного стану в Україні або окремих її місцевостях, застосування Збройних Сил України, інших військових формувань. Президент направляє на затвердження до Верховної Ради України подання про оголошення стану війни. З моменту оголошення стану війни чи фактичного початку воєнних дій настає воєнний час, який закінчується у день і час припинення стану війни.

Президент України, як Верховний Головнокомандувач Збройних Сил України, видає укази, розпорядження, директиви і накази, а Верховна Рада України законодавчо врегульовує питання у сфері оборони країни.

Закон наводить перелік органів державної влади та місцевого самоврядування, з зазначенням основних виконуваних ними функцій, діяльність яких направлена на підвищенням обороноздатності країни. До їх числа віднесені такі як:
- Рада національної безпеки і оборони України - координує і контролює діяльність органів виконавчої влади у сфері оборони.
- Ставка Верховного Головнокомандувача (вищий колегіальний орган воєнного керівництва обороною держави) забезпечує стратегічне керівництво Збройними Силами України, іншими військовими формуваннями та правоохоронними органами в особливий період;
- Кабінет Міністрів України - забезпечує здійснення внутрішньої та зовнішньої політики держави, виконання Конституції і законів України, актів Президента України у сфері оборони держави, організовує розроблення і виконання державних програм розвитку Збройних Сил України, інших військових формувань та розвитку озброєння і військової техніки, інших програм (планів) з питань оборони;
- Міністерства та відомства України, а також місцеві органи самоврядування забезпечують виконання державної політики у сфері оборони, у відповідності до покладених на них функцій і завдань.

Громадяни України проходять військову службу та виконують військовий обов'язок у запасі відповідно до вимог законодавства. Громадяни чоловічої статі, придатні до проходження військової служби за станом здоров'я і віком, а жіночої статі - також за відповідною фаховою підготовкою, повинні виконувати військовий обов'язок згідно із законодавством.
Увага! Інформація застаріла через те, що цей розділ тимчасово не оновлюється!


вгору