Друкувати   Шрифт: або Ctrl + mouse wheel
Закон України

„Про приєднання України до Бернської конвенції про охорону літературних і художніх творів (Паризького акта від 24 липня 1971 року, зміненого 2 жовтня 1979 року)”

Дата набуття чинності:
19 червня 1995 року

Законом України „Про приєднання України до Бернської конвенції про охорону літературних і художніх творів (Паризького акта від 24 липня 1971 року, зміненого 2 жовтня 1979 року)” (надалі - Конвенція) постановлено погодитись з пропозицією Президента України приєднатись до зазначеної Конвенції.

Конвенцією засновується Союз для охорони прав авторів на їх літературні і художні твори, в яку об'єднуються країни-учасниці Конвенції (надалі - Союз). Термін „літературні та художні твори” Конвенцією визначається як всі твори в галузі літератури, науки і мистецтва, яким би способом і в якій би формі вони не були виражені. Прикладами таких творів є брошури та інші письмові твори; лекції, звернення, проповіді та інші подібного роду твори; драматичні і музично-драматичні твори; хореографічні твори і пантоміми; музичні твори з текстом або без тексту; кінематографічні твори та інше.

За законодавством країн Союзу зберігається право повністю або частково вилучити із охорони, передбаченої попередньою Статтею, політичні промови і промови, виголошені під час судових процесів.

Охорона, передбачена цією Конвенцією, застосовується:
  • до авторів, які є громадянами однієї з країн Союзу, щодо їх творів як випущених у світ, так і не випущених у світ;
  • до авторів, які не є громадянами однієї з країн Союзу, щодо їх творів, випущених у світ вперше в одній із цих країн або одночасно в країні, що не входить до Союзу, і в країні Союзу.

Під "випущеними у світ творами" згідно Конвенції, слід розуміти твори, випущені за згодою їх авторів, яким би не був спосіб виготовлення примірників, за умови, якщо ці примірники випущені в обіг у кількості, здатній задовольнити розумні потреби публіки, беручи до уваги характер твору.

Країною походження твору вважається:
  • для творів, вперше випущених у світ у будь-якій країні Союзу - ця країна; для творів, випущених у світ одночасно в кількох країнах Союзу, що надають різні строки охорони, - та країна, законодавство якої встановлює найкоротший строк охорони;
  • для творів, випущених у світ одночасно у будь-якій країні, що не входить до Союзу, і в одній із країн Союзу, - ця остання країна;
  • для творів, не випущених у світ, або для творів, випущених у світ вперше в країні, що не входить до Союзу, без одночасного випуску в світ у будь-якій країні Союзу, - та країна Союзу, громадянином якої є автор.

Згідно Конвенції, незалежно від майнових прав автора і навіть після уступки прав він має право вимагати визнання свого авторства на твір і протидіяти будь-якому перекрученню, спотворенню чи іншій зміні цього твору, а також будь-якому іншому посяганню на твір, здатному завдати шкоди честі або репутації автора.
Рішення про приєднання до цієї Конвенції Верховною Радою України прийнято 31 травня 1995 року.