Закон України

„Про приєднання України до Бернської конвенції про охорону літературних і художніх творів (Паризького акта від 24 липня 1971 року, зміненого 2 жовтня 1979 року)”

Дата набуття чинності:
19 червня 1995 року

Законом України „Про приєднання України до Бернської конвенції про охорону літературних і художніх творів (Паризького акта від 24 липня 1971 року, зміненого 2 жовтня 1979 року)” (надалі - Конвенція) постановлено погодитись з пропозицією Президента України приєднатись до зазначеної Конвенції.

Конвенцією засновується Союз для охорони прав авторів на їх літературні і художні твори, в яку об'єднуються країни-учасниці Конвенції (надалі - Союз). Термін „літературні та художні твори” Конвенцією визначається як всі твори в галузі літератури, науки і мистецтва, яким би способом і в якій би формі вони не були виражені. Прикладами таких творів є брошури та інші письмові твори; лекції, звернення, проповіді та інші подібного роду твори; драматичні і музично-драматичні твори; хореографічні твори і пантоміми; музичні твори з текстом або без тексту; кінематографічні твори та інше.

За законодавством країн Союзу зберігається право повністю або частково вилучити із охорони, передбаченої попередньою Статтею, політичні промови і промови, виголошені під час судових процесів.

Охорона, передбачена цією Конвенцією, застосовується:
  • до авторів, які є громадянами однієї з країн Союзу, щодо їх творів як випущених у світ, так і не випущених у світ;
  • до авторів, які не є громадянами однієї з країн Союзу, щодо їх творів, випущених у світ вперше в одній із цих країн або одночасно в країні, що не входить до Союзу, і в країні Союзу.

Під "випущеними у світ творами" згідно Конвенції, слід розуміти твори, випущені за згодою їх авторів, яким би не був спосіб виготовлення примірників, за умови, якщо ці примірники випущені в обіг у кількості, здатній задовольнити розумні потреби публіки, беручи до уваги характер твору.

Країною походження твору вважається:
  • для творів, вперше випущених у світ у будь-якій країні Союзу - ця країна; для творів, випущених у світ одночасно в кількох країнах Союзу, що надають різні строки охорони, - та країна, законодавство якої встановлює найкоротший строк охорони;
  • для творів, випущених у світ одночасно у будь-якій країні, що не входить до Союзу, і в одній із країн Союзу, - ця остання країна;
  • для творів, не випущених у світ, або для творів, випущених у світ вперше в країні, що не входить до Союзу, без одночасного випуску в світ у будь-якій країні Союзу, - та країна Союзу, громадянином якої є автор.

Згідно Конвенції, незалежно від майнових прав автора і навіть після уступки прав він має право вимагати визнання свого авторства на твір і протидіяти будь-якому перекрученню, спотворенню чи іншій зміні цього твору, а також будь-якому іншому посяганню на твір, здатному завдати шкоди честі або репутації автора.
Рішення про приєднання до цієї Конвенції Верховною Радою України прийнято 31 травня 1995 року.
Увага! Інформація застаріла через те, що цей розділ тимчасово не оновлюється!


вгору