Закон України

„Про внесення змін до Постанови Верховної Ради України "Про приєднання України до Європейської конвенції про основні принципи транскордонного співробітництва між територіальними общинами або органами влади 1980 року" та про ратифікацію додаткових протоколів до Європейської рамкової конвенції про транскордонне співробітництво між територіальними общинами або властями”

Дата набуття чинності:
28 квітня 2004 року


Законом України „Про внесення змін до Постанови Верховної Ради України "Про приєднання України до Європейської конвенції про основні принципи транскордонного співробітництва між територіальними общинами або органами влади 1980 року" та про ратифікацію додаткових протоколів до Європейської рамкової конвенції про транскордонне співробітництво між територіальними общинами або властями” надано згоду на обов'язковість для  України додаткового протоколу до Європейської рамкової конвенції про транскордонне співробітництво між територіальними общинами або властями, укладений 9 листопада 1995 року у м. Страсбург (надалі Додатковий протокол) та Протоколу N 2 до Європейської рамкової конвенції про транскордонне співробітництво між територіальними общинами або властями, який стосується міжтериторіального співробітництва, укладений 5 травня 1998 року у м. Страсбург (надалі - Протокол № 2). Крім цього цим законом внесені деякі зміни в чинне законодавства з метою приведення його у відповідність вимогам міжнародного права.

Даним законом змінено назву та текст Постанови Верховної Ради України "Про приєднання України до Європейської конвенції про основні принципи транскордонного співробітництва між територіальними общинами або органами влади 1980 року", а саме слова "Європейської конвенції про основні принципи транскордонного співробітництва між територіальними общинами або органами влади 1980 року" замінити словами "Європейської рамкової конвенції про транскордонне співробітництво між територіальними общинами або властями".

Договірні Сторони домовились поважати право територіальних громад або органів місцевого самоврядування, що находяться під її юрисдикцією укладати угоди про транскордонне співробітництво з територіальними общинами або властями інших держав. При цьому територіальним  громадам надано право створювати спеціальні  спільні органи з питань транскордонного співробітництва, які можуть бути суб'єктами міжнародного права.

Згідно Протоколу № 2 кожна Договірна Сторона визнає і поважає право територіальних громад залучатися до обговорення та укладання угод про міжтериторіальне співробітництво відповідно до процедур, передбачених у їхніх статутах, з дотриманням національного законодавства і якщо такі угоди не суперечать міжнародним зобов'язанням Договірної Сторони.

Протоколом № 2 встановлено, що жодних застережень до його положень не допускається.

Протокол № 2 та Додатковий протокол були ратифіковані Україною 24 червня 2004 року.
Увага! Інформація застаріла через те, що цей розділ тимчасово не оновлюється!


вгору