Закон України

Про молоко та молочні продукти

Дата набуття чинності:
29 липня 2004 року

Закон визначає правові та організаційні основи забезпечення якості та безпеки молока і молочних продуктів для життя та здоров'я населення і довкілля під час їх виробництва, транспортування, переробки, зберігання і реалізації, ввезення на митну територію та вивезення з митної території України.

Чинність Закону поширюється на всіх суб'єктів господарювання, які проводять господарську діяльність у сфері виробництва, транспортування, переробки, зберігання і реалізації, ввезення на митну територію та вивезення з митної території України молока і молочних продуктів.

Тара та упаковка для молочної сировини та молочних продуктів повинні бути виготовлені з матеріалів, дозволених для використання центральним органом виконавчої влади з питань охорони здоров'я. Не допускається використання назв молочних продуктів у власних назвах продуктів та торговельних марках, якщо ці продукти виробляються з використанням сировини немолочного походження. Забороняється відокремлення процесу пакування молочних продуктів від технологічного циклу виробництва продукції.

При виробництві національних кисломолочних продуктів забороняється використовувати жири та білки немолочного походження, а також будь-які стабілізатори і консерванти.

Виробництво молока, молочної сировини здійснюється за наявності дозволу державних установ ветеринарної медицини, молочних продуктів - за наявності дозволу державної санітарно-епідеміологічної служби.

Суб'єкти господарювання всіх форм власності, які здійснюють виробництво молока, молочної сировини і молочних продуктів, підлягають атестації на відповідність обов'язковим вимогам нормативно-правових актів. Атестат виробництва молока, молочної сировини і молочної продукції видається відповідним територіальним органом виконавчої влади з питань аграрної політики. Атестація проводиться один раз на 5 років. Суб'єкти господарювання, які здійснюють виробництво молока, молочної сировини та молочних продуктів, можуть провадити відповідну діяльність без одержання атестата і занесення до відповідного реєстру, але не більше ніж протягом одного року після набрання чинності цим Законом.

Інформація про атестовані суб'єкти господарювання всіх форм власності заноситься до реєстру, що ведеться центральним органом виконавчої влади з питань аграрної політики, з присвоєнням кожному суб'єкту господарювання реєстраційного номера. Реєстр атестованих виробників публікується в засобах масової інформації. 

З метою регулювання ринку молока та молочних продуктів установлюються квоти сільськогосподарським товаровиробникам на обсяги виробництва та продажу молока переробним підприємствам та обсяги поставки молочної продукції до державного матеріального резерву.

Держава стимулює підвищення якості молока, що відповідає вимогам державного стандарту України, через доплати у відсотках до закупівельної ціни:
- для молока вищого ґатунку - 25 %;
- для молока першого ґатунку - 20 %.

До суб'єктів господарювання застосовуються фінансові санкції у формі штрафів у разі відсутності у них атестата та інших документів, якими дозволяється провадження діяльності.  з виробництва та переробки молока, молочної сировини і молочних продуктів, та порушення вимог поводження з відходами молочної сировини, у разі порушення вимог показників щодо їх якості та безпеки і технології - у розмірі 100 відсотків вартості реалізованої продукції.

За здійснення господарської діяльності без відповідної атестації виробництва та у випадку порушення господарюючим суб’єктом вимог показників щодо якості, безпеки або технології виробництва молока, молочної сировини і молочних продуктів встановлюється штраф у розмірі 100% вартості реалізованої продукції.
Увага! Інформація застаріла через те, що цей розділ тимчасово не оновлюється!


вгору