Закон України

„Про правові засади цивільного захисту”

Дата набуття чинності:
21 липня 2004 року

Згідно Закону цивільний захист - це система організаційних, інженерно-технічних, санітарно-гігієнічних, протиепідемічних та інших заходів, які здійснюються з метою запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій, які загрожують життю та здоров'ю людей, завдають матеріальних збитків у мирний час і в особливий період. Такі заходи здійснюються центральними і місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підпорядкованими їм силами і засобами, підприємствами, установами та організаціями незалежно від форм власності.

До основних заходів у сфері цивільного захисту Закон відносить:
 • оповіщення та інформування;
 • спостереження і лабораторний контроль;
 • укриття у захисних спорудах;
 • здійснення заходів з евакуації населення;
 • інженерний захист територій;
 • медичний захист населення;
 • забезпечення епідемічного благополуччя в районах надзвичайних ситуацій;
 • психологічний захист;
 • біологічний захист;
 • екологічний захист;
 • радіаційний і хімічний захист;
 • захист населення від несприятливих побутових або нестандартних ситуацій.

Єдина система цивільного захисту може функціонувати у наступних режимах:
 • режим повсякденного функціонування (встановлюється за умов нормальної виробничо-промислової, радіаційної, хімічної, біологічної, бактеріологічної, сейсмічної, гідрогеологічної та гідрометеорологічної обстановки, за відсутності епідемій, епізоотій, епіфітотій);
 • режим підвищеної готовності (встановлюється в разі істотного погіршення виробничо-промислової, радіаційної, хімічної, біологічної, бактеріологічної, сейсмічної, гідрогеологічної та гідрометеорологічної обстановки, за наявності загрози виникнення надзвичайної ситуації);
 • режим надзвичайної ситуації (встановлюється в разі виникнення та під час ліквідації наслідків надзвичайної ситуації);
 • режим надзвичайного стану;
 • режим воєнного стану.

Загальне керівництво єдиною системою цивільного захисту здійснює Кабінет Міністрів України. Начальником цивільного захисту України є Прем'єр-міністр України. Безпосереднє керівництво діяльністю єдиної системи цивільного захисту покладається на спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань цивільного захисту.

Розділ VII Закону визначає порядок комплектування органів і підрозділів цивільного захисту та проходження служби цивільного захисту.

Соціальний і правовий захист осіб рядового і начальницького складу та працівників органів і підрозділів цивільного захисту встановлюється розділом VIII Закону.
Увага! Інформація застаріла через те, що цей розділ тимчасово не оновлюється!


вгору