Закон України
„Про участь громадян в охороні громадського порядку і державного кордону”

Дата набуття чинності:
1 серпня 2000 року

Законом врегульовується порядок реалізації громадянами України права створювати громадські об’єднання для: 1) участі в охороні громадського порядку і державного кордону; 2) сприяння органам місцевого самоврядування, правоохоронним органам, Державній прикордонній службі України та органам виконавчої влади, а також посадовим особам у запобіганні та припиненні адміністративних правопорушень і злочинів, захисті життя та здоров’я громадян, інтересів суспільства і держави від протиправних посягань, а також у рятуванні людей і майна під час стихійного лиха та інших надзвичайних обставин (далі – Громадські формування).

Відповідно до Закону, Громадські формування можуть бути створені на засадах громадської самодіяльності як:
  • зведені загони громадських формувань;
  • спеціалізовані загони (групи) сприяння міліції та Державній прикордонній службі України;
  • асоціації громадських формувань тощо.

Громадські формування створюються і діють у взаємодії з: 1) правоохоронними органами; 2) Державною прикордонною службою України; 3) органами виконавчої влади; 4) органами місцевого самоврядування.

Координацію діяльності Громадських формувань здійснюють відповідно: 1) місцеві державні адміністрації; 2) органи місцевого самоврядування. В свою чергу, повсякденна (оперативна) діяльність Громадських формувань організовується, спрямовується і контролюється відповідними органами внутрішніх справ та підрозділами Державної прикордонної служби України.

Законом також встановлено порядок створення, реєстрації та припинення діяльності Громадських формувань.

Громадські формування створюються на добровільних засадах за місцем роботи, навчання або проживання громадян. Рішення про створення Громадських формувань приймається на зборах (конференціях) громадян. Громадські формування створюються у складі не менше ніж 10 осіб. Членами Громадських формувань можуть бути лише громадяни України, які досягли 18-річного віку, виявили бажання брати участь у зміцненні правопорядку і в охороні державного кордону та здатні за своїми діловими, моральними якостями і станом здоров'я виконувати на добровільних засадах взяті на себе зобов'язання. Встановлено законом і коло осіб, які не можуть бути членами Громадських формувань.

Визначено Законом і основні завдання Громадських формувань у сфері охорони громадського порядку, у сфері охорони державного кордону та у разі виникнення надзвичайних ситуацій. Також, встановлено права Громадських формувань, визначено форми і методи їхньої роботи, обов’язки і права їхніх членів.

Врегульовується Законом умови та порядок застосування членами Громадських формувань заходів фізичного впливу і спеціальних засобів. Встановлено Законом правові та соціальні гарантії членів Громадських формувань.
Увага! Інформація застаріла через те, що цей розділ тимчасово не оновлюється!


вгору