Закон України

„Про державну експертизу землевпорядної документації”

Дата набуття чинності:
15 липня 2004 року

Згідно Закону державна експертиза землевпорядної документації (надалі - експертиза) - це діяльність, метою якої є дослідження, перевірка, аналіз та оцінка об'єктів експертизи на предмет їх відповідності вимогам законодавства, встановленим стандартам, нормам і правилам, а також підготовка обґрунтованих висновків для прийняття рішень щодо об'єктів експертизи.

До основних завдань експертизи Закон відносить:
 • організацію комплексної, науково обґрунтованої оцінки об'єктів експертизи;
 • перевірку відповідності об'єктів експертизи вимогам чинного законодавства, встановленим стандартам, нормам і правилам;
 • впровадження передових методів та підвищення якості розробки об'єктів експертизи;
 • підготовку об'єктивних та обґрунтованих висновків експертизи.

Об'єктами експертизи є документація:
 • із землеустрою;
 • з оцінки земель;
 • державного земельного кадастру.

Суб'єктами експертизи є:
 • замовники (органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування, землевласники та землекористувачі, підприємства, установи, організації і громадяни, заінтересовані у проведенні такої експертизи, а також розробники об'єктів експертизи);
 • виконавці (експерти, які працюють у складі спеціально уповноваженого органу виконавчої влади у сфері експертизи і мають високу кваліфікацію та спеціальні знання, а також висококваліфіковані спеціалісти або науковці, які залучаються цими органами до її проведення).

Експертиза може бути:
 • обов'язковою;
 • вибірковою;
 • добровільною;
 • первинною;
 • повторною;
 • додатковою.

Відповідно до ст. 23 Закону експертом може бути спеціаліст, який має вищу освіту, відповідну спеціальність, кваліфікацію і професійні знання, володіє навичками аналізу експертної інформації, а також має практичний досвід у відповідній сфері не менше трьох років.

Законом встановлюються права і обов'язки експерта, а також гарантії його незалежності.

Експертиза проводиться шляхом розгляду документації та матеріалів, а за необхідності - шляхом проведення обстежень у натурі (на місцевості). При проведенні експертизи досліджуються, перевіряються, аналізуються та оцінюються:
 • питання дотримання вимог законодавства та встановлених стандартів, норм і правил при прийнятті проектних рішень;
 • відповідність передбачених документацією і матеріалами заходів завданням на проектування, вимогам раціонального використання та охорони земель, а також дотриманню законних прав та інтересів власників земельних ділянок та землекористувачів, держави і суспільства;
 • еколого-економічна ефективність проектних рішень щодо запобігання їх негативного впливу на стан земельних ресурсів, суміжні земельні ділянки, ландшафт.

Проведення експертизи передбачає експертне дослідження, перевірку, аналіз і оцінку об'єкта експертизи та підготовку обґрунтованого та об'єктивного експертного висновку. Процедура проведення експертизи включає:
 • підготовчу стадію (перевірка наявності та повноти необхідних документів і матеріалів щодо об'єктів експертизи та їх реєстрацію);
 • основна стадія (аналітичне опрацювання документів чи матеріалів щодо об'єктів експертизи, а в разі необхідності - проведення обстежень у натурі (на місцевості) та проведення на їх основі аналізу їх відповідності вимогам законодавства, встановленим стандартам, нормам і правилам);
 • заключна стадія (узагальнення окремих експертних досліджень, одержаної інформації, підготовку висновку експертизи та видачу його замовникам об'єктів експертизи).

Строки проведення експертизи не можуть перевищувати 20 робочих днів від дня реєстрації об'єкта експертизи спеціально уповноваженим органом виконавчої влади у сфері експертизи.

Результатом проведення експертизи є відповідний висновок.

Також Законом визначаються:
 • повноваження органів державної влади та місцевого самоврядування у сфері експертизи;
 • права та обов'язки замовників експертизи та розробників об'єктів такої експертизи;
 • порядок проведення експертизи землевпорядної експертизи;
 • відповідальність за порушення законодавства у сфері експертизи.Увага! Інформація застаріла через те, що цей розділ тимчасово не оновлюється!


вгору