Закон України

“Про ліцензування певних видів господарської діяльності”.

Дата набуття чинності:
21 жовтня 2000 року

Цей Закон визначає види господарської діяльності, що підлягають ліцензуванню, порядок їх ліцензування, встановлює державний контроль у сфері ліцензування, відповідальність суб'єктів господарювання та органів ліцензування за порушення законодавства у сфері ліцензування.

Закон поширюється на всіх суб'єктів господарювання та всі види діяльності, окрім банківської діяльності, зовнішньоекономічної діяльності, ліцензування каналів мовлення, ліцензування у сфері електроенергетики та використання ядерної енергії, ліцензування у сфері інтелектуальної власності.

Види господарської діяльності, крім випадків, передбачених попереднім абзацом, які не включені до переліку видів господарської діяльності, встановленого статтею 9 цього Закону, не підлягають ліцензуванню. Статтею 9 Закону встановлено 60 видів господарської діяльності, які підлягають ліцензуванню. Це, зокрема:
 • пошук (розвідка) корисних копалин;
 • виробництво вибухових речовин і матеріалів;
 • виробництво особливо небезпечних хімічних речовин;
 • виробництво лікарських засобів, оптова, роздрібна торгівля лікарськими засобами;
 • виготовлення бланків цінних паперів, документів суворої звітності;
 • розроблення, виробництво, виготовлення, зберігання, перевезення, придбання, пересилання, ввезення, вивезення, відпуск, знищення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів;
 • медична практика;
 • організація та утримання тоталізаторів, гральних закладів, випуск та проведення лотерей;
 • надання послуг з перевезення пасажирів, вантажів повітряним, річковим, морським, автомобільним, залізничним транспортом;
 • заготівля, переробка, металургійна переробка металобрухту кольорових і чорних металів;
 • надання освітніх послуг;
 • надання послуг, пов'язаних з охороною державної та іншої власності, надання послуг з охорони громадян;
 • надання послуг радіозв'язку та телефонного зв'язку;
 • організація іноземного, внутрішнього, зарубіжного туризму; екскурсійна діяльність;
 • виробництво спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, оптова торгівля спиртом етиловим, коньячним і плодовим, оптова, роздрібна торгівля алкогольними напоями;
 • виробництво тютюнових виробів, оптова, роздрібна торгівля тютюновими виробами;
 • страхова діяльність;
 • професійна діяльність на ринку цінних паперів.

Законом встановлений єдиний порядок отримання ліцензій. Цей порядок передбачає подання заяви встановленого зразка і необхідних документів до відповідного органу ліцензування, який протягом 10 днів (якщо спеціальним законом, що регулює відносини у певних сферах господарської діяльності, не передбачений інший строк видачі ліцензії на окремі види діяльності) приймає рішення про видачу ліцензії. До заяви про видачу ліцензії додається копія свідоцтва про державну реєстрацію суб'єкта підприємницької діяльності. Для окремих видів господарської діяльності, що підлягають ліцензуванню, до заяви про видачу ліцензії також додаються документи, вичерпний перелік яких встановлюється Кабінетом Міністрів.

Стаття 12 передбачає проведення конкурсів на отримання ліцензій для видів господарської діяльності, провадження яких пов'язане з використанням обмежених ресурсів. Порядок проведення таких конкурсів встановлюється Кабінетом Міністрів України, якщо інше не передбачене законами України. До видів господарської діяльності, провадження яких пов'язане з використанням обмежених ресурсів, відносяться:
 • видобування уранових руд;
 • видобуток дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння;
 • постачання природного газу за регульованим, за нерегульованим тарифом;
 • зберігання природного газу в обсягах, що перевищують рівень, встановлюваний ліцензійними умовами;
 • надання послуг радіозв'язку (з використанням радіочастот).

Статтею 13 встановлено, що на території України органи ліцензування використовують бланки ліцензії єдиного зразка. Бланк ліцензії єдиного зразка затверджується Кабінетом Міністрів України. В цій же статті зазначаються реквізити ліцензії.

Господарська діяльність на підставі ліцензії, виданої органом ліцензування, яким є центральний орган виконавчої влади, здійснюється на всій території України. Господарська діяльність на підставі ліцензії, виданої органом ліцензування, яким є місцевий орган виконавчої влади або спеціально уповноважений виконавчий орган рад, здійснюється на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці.

За видачу ліцензії справляється плата, розмір та порядок зарахування якої до Державного бюджету України встановлюються Кабінетом Міністрів України.

Законом також визначається порядок переоформлення ліцензій, видачі дублікатів та анулювання ліцензій. Законом передбачено ведення єдиного реєстру всіх виданих ліцензій.

Законом також встановлені норми щодо відповідальності за порушення норм цього Закону (стаття 22 цього Закону) та відшкодування шкоди у зв'язку з порушенням законодавства у сфері ліцензування (стаття 23 Закону).

Увага! Інформація застаріла через те, що цей розділ тимчасово не оновлюється!


вгору