Закон України

„Про планування і забудову територій”

Дата набрання чинності:
2 червня 2000 року

Законом України „Про планування і забудову територій” встановлені правові та організаційні основи планування, забудови та іншого використання територій несе ленних пунктів. Цей Закон спрямований на забезпечення сталого розвитку населених пунктів.

Згідно Закону, основними завданнями планування і забудови територій, зокрема,  є:
  • обґрунтування майбутніх потреб та визначення переважних напрямів використання територій;
  • урахування державних, громадських і приватних інтересів під час планування, забудови та іншого використання територій;
  • обґрунтування розподілу земель за цільовим призначенням та використання територій для містобудівних потреб;
  • забезпечення раціонального розселення і визначення напрямів сталого розвитку населених пунктів;
  • визначення і раціональне розташування територій житлової та громадської забудови, промислових, рекреаційних, природоохоронних, оздоровчих, історико-культурних та інших територій і об'єктів;
  • обґрунтування та встановлення режиму раціонального використання земель та забудови територій, на яких передбачена перспективна містобудівна діяльність.

Планування територій здійснюється на загальнодержавному, регіональному та місцевому рівнях. Планування територій здійснюється відповідними органами державної влади та органами місцевого самоврядування. Планування та забудова окремих земельних ділянок, що належать на праві власності чи праві користування, здійснюється їх власниками чи користувачами у встановленому законодавством порядку.

Планування територій на загальнодержавному рівні полягає в розробленні Генеральної схеми планування території України, якою передбачається раціональне використання території України. Генеральна схема розробляється Кабінетом Міністрів України з урахуванням затверджених схем планування територій на регіональному рівні та подається на затвердження Верховній Раді України.

Планування територій на регіональному рівні полягає у розробленні та затвердженні схем планування територій Автономної Республіки Крим, областей, районів, регулюванні використання їх територій, ухваленні та реалізації відповідних рішень про дотримання містобудівної документації відповідно до закону.

Планування територій на місцевому рівні забезпечується відповідними місцевими радами та їх виконавчими органами. Розроблення, погодження та експертиза містобудівної документації провадяться згідно з встановленими державними стандартами, нормами та правилами в порядку, визначеному законодавством.

Врахування державних інтересів під час планування і забудови територій на місцевому рівні полягає у визначенні потреби в територіях, необхідних для розташування та утримання об'єктів загальнодержавного значення, вирішення інших завдань реалізації державної політики щодо використання територій.

При здійсненні планування і забудови територій на місцевому рівні врахування громадських інтересів полягає у визначенні потреби територіальної громади в територіях, необхідних для розташування, утримання об'єктів житлово-комунального господарства, соціальної, інженерно-транспортної інфраструктури, вирішення інших завдань забезпечення сталого розвитку населеного пункту.

Нормативне регулювання планування, забудови та іншого використання територій полягає у прийнятті нормативно-правових актів, зокрема державних будівельних норм, відомчих нормативних документів, регіональних і місцевих правил забудови.

Державний контроль за плануванням, забудовою та іншим використанням територій, згідно Закону, здійснюється спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань містобудування та архітектури.Увага! Інформація застаріла через те, що цей розділ тимчасово не оновлюється!


вгору