Закон України

Про затвердження Загальнодержавної програми збереження та використання об'єктів культурної спадщини на 2004 - 2010 роки

Дата набуття чинності:
19 травня 2004 року

Законом затверджується Загальнодержавна програма збереження та використання об'єктів культурної спадщини на 2004 - 2010 роки (в подальшому - Програма). 

В Програмі зазначається, що культурна спадщина України є невід'ємною частиною світового культурного надбання. Відносини щодо її збереження регулюються Конституцією України, Законом України „Про охорону культурної спадщини”, іншими нормативно-правовими актами.

Програма спрямована на вдосконалення правових, організаційних та матеріально-технічних засад у сфері охорони культурної спадщини і розрахована на період до 2010 року.

Метою Програми є створення більш сприятливих умов для розвитку сфери охорони культурної спадщини, забезпечення належного рівня збереження та використання об'єктів культурної спадщини в суспільному житті.

Основними завданнями Програми є:
- забезпечення державного обліку та контролю за збереженням і використанням об'єктів культурної спадщини;
- сприяння залученню інвестицій у діяльність щодо збереження, реставрації, реабілітації і використання пам'яток;
- створення розвинутої інфраструктури науково-дослідних, проектних, реставраційних, реабілітаційних та інших організацій у цій сфері;
- та інші.

Програма містить перелік заходів (постійних та тимчасових) направлених  на забезпечення виконання її положень. До числа заходів належать такі як:
1. Внесення відповідних змін до Закону України "Про охорону культурної спадщини", Кримінального кодексу України, Кодексу України про адміністративні правопорушення та Земельного кодексу України;
2. Розробити та затвердити в установленому законодавством порядку список охоронюваних археологічних територій України;
3. Підготувати кадри для сфери охорони культурної спадщини та підвищувати їх кваліфікацію;
4. Здійснити певні заходи направлені на збереження та використання об'єктів культурної спадщини. Серед них:
а) проведення інвентаризації об'єктів культурної спадщини;
б) доповнення Список історичних населених місць України;
в) сприяння розвитку матеріально-технічної бази науково-дослідних організацій у сфері охорони культурної спадщини;
г) та інші.
5. Здійснити заходи з популяризації та розвитку об'єктів культурної спадщини.

Фінансування заходів передбачених Програмою здійснюється за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів, фондів охорони пам'яток (у тому числі міжнародних), благодійних внесків юридичних і фізичних осіб та коштів з інших джерел фінансування, не заборонених законодавством.

Виконання Програми повинно позитивно вплинути на процеси пов’язані з охороною культурної спадщини.

Виконання Програми сприятиме:
- удосконаленню нормативно-правової бази у сфері охорони культурної спадщини;
- поліпшенню фінансування заходів із збереження та використання пам'яток, залученню інвестицій до цієї сфери;  
- розвиткові туристичної галузі;
- входженню України до європейської спільноти як держави, що виконує свої міжнародно-правові зобов'язання у сфері охорони культурної спадщини.

Контроль за виконанням Програми здійснює Міністерство культури і мистецтв України за участю інших міністерств, центральних та місцевих органів виконавчої влади, відповідальних за виконання заходів Програми. Міністерство культури і мистецтв України щороку подає Кабінету Міністрів України і Верховній Раді України звіти та відповідну інформацію про хід виконання Програми. Кабінет Міністрів України на підставі одержаної інформації здійснює коригування визначених Програмою заходів, їх змісту та обсягів фінансування.
Увага! Інформація застаріла через те, що цей розділ тимчасово не оновлюється!


вгору