Закон України

„Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів”

Дата набуття чинності:
1 жовтня 2005 року

Метою цього Закону є визначення основних засад, особливостей та порядку організації і проведення виборів депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, сільських, селищних, міських, районних у містах, районних, обласних, Київської та Севастопольської міських рад (далі - депутатів) та сільських, селищних, міських голів.

Громадяни України, які належать до відповідних територіальних громад обирають депутатів сільських, селищних, міських рад та сільських, селищних, міських голів. При цьому, вибори депутатів сільських, селищних рад та сільських, селищних, міських голів проводяться за мажоритарною системою. А вибори депутатів міських, районних у місті, районних, обласних, міст Києва та Севастополя рад, Верховної Ради Автономної Республіки Крим проводяться за пропорційною системою.

Депутатом або сільським, селищним, міським головою може бути обраний громадянин України, який на день виборів досяг вісімнадцяти років та має право голосу. Кандидат може бути висунутий через місцеві організації партій (блоки) або шляхом самовисування.

Для проведення виборів в Україні створюються виборчі округи та виборчі дільниці. Питаннями організації та проведення виборів депутатів та сільських, селищних, міських голів займаються:
Центральна виборча комісія;
територіальні виборчі комісії;
дільничні виборчі комісії.

Кількість депутатів сільської, селищної, міської, районної у місті, районної, або обласної ради залежить від чисельності виборців. Закон встановлює мінімальну та максимальну кількість депутатів у місцевій раді. Кількість депутатів у Верховній Раді Автономної Республіки Крим визначається Конституцією Автономної Республіки Крим.

Закон встановлює особливості реєстрації кандидатів у депутати в багатомандатному окрузі, кандидатів у депутати в одномандатному окрузі та кандидатів на посаду сільського, селищного, міського голови.

Для реєстрації особи кандидатом в депутати або кандидатом на посаду сільського, селищного, міського голови, або кандидатів у виборчому списку місцевої організації партії (блоку) необхідно зібрати відповідну кількість підписів виборців.

Передвиборна агітація розпочинається за 30 днів до дня проведення місцевих виборів і закінчується о 24 годині останньої п'ятниці перед днем виборів. Форми проведення передвиборної агітації повинні не суперечити Конституції України та законам України.

Передвиборна агітація здійснюється за рахунок і в межах коштів відповідного місцевого бюджету, отриманих як цільова субвенція з Державного бюджету України на підготовку і проведення місцевих виборів. А також - за рахунок коштів виборчих фондів кандидатів, місцевих організацій партій (блоків).
Виборчий фонд місцевої організації партії (блоку) формується за рахунок коштів місцевих організацій партії (блоку), а також добровільних внесків фізичних осіб. Виборчий фонд кандидата на посаду сільського, селищного, міського голови, кандидата у депутати в одномандатному окрузі формується за рахунок його власних коштів та добровільних внесків фізичних осіб. Виборчий фонд кандидата у депутати в одномандатному окрузі, висунутого місцевою організацією партії (блоку) - також і за рахунок коштів цих організацій.

Встановлюється Законом гранична сума витрат з виборчого фонду кандидата (від 20 тисяч до 1 мільйона грн.), та максимальний розмір добровільного внеску однієї фізичної особи (3 мінімальні розміри заробітної плати). Одночасно, забороняється робити добровільні внески до виборчого фонду іноземцям, особам без громадянства або анонімним жертводавцям.

Закон визначає статус:
представника місцевої організації партії (блоку), кандидати у депутати від якої висунуті в багатомандатному окрузі;
уповноваженої особи місцевої організації партії (блоку), кандидат від якої зареєстровані в багатомандатному окрузі;
довірених осіб кандидатів на посаду сільського, селищного, міського голови, кандидатів у депутати в одномандатних округах.

Одночасно визначаються повноваження офіційних спостерігачів:
від місцевих організацій партій (блоків), кандидати у депутати від яких зареєстровані в багатомандатному окрузі;
від кандидатів на посаду сільського, селищного, міського голови;
від кандидатів у депутати в одномандатних округах;
від іноземних держав і міжнародних організацій.

Голосування проводиться в день виборів з восьмої до двадцятої години. Виборець може проголосувати лише за:
одного кандидата у депутати;
кандидата на посаду сільського, селищного, міського голови;
один список кандидатів у депутати від місцевої організації партії (блоку) у виборчому окрузі.

Підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці здійснюється відкрито і гласно членами дільничної виборчої комісії на її засіданні, яке проводиться у тому ж приміщенні, де відбувалося голосування. Обраним депутатом, сільським, селищним, міським головою вважається кандидат, який одержав більшість голосів виборців, які взяли участь у голосуванні, відносно інших кандидатів, які балотувалися в цьому окрузі, та за умови, що кількість голосів, поданих за нього, перевищує кількість голосів виборців, які не підтримали жодного з кандидатів у окрузі.

Територіальна виборча комісія не пізніш як на п'ятий день з дня встановлення результатів виборів у багатомандатному окрузі та в одномандатних округах офіційно оприлюднює результати місцевих виборів депутатів у місцевих друкованих засобах масової інформації.

Закон встановлює перелік випадків, які вважаються порушеннями законодавства України про вибори депутатів та сільських, селищних, міських голів.

Що стосується виборчої документації, то вона зберігається у місцевих державних архівних установах протягом одного року з дня офіційного оприлюднення результатів місцевих виборів. Після закінчення цього строку, виборча документація підлягає знищенню.
Увага! Інформація застаріла через те, що цей розділ тимчасово не оновлюється!


вгору